1 príspevok / 0 nový
EmaHer
Štátnica - kvalifikácia

Dobrý deň,

Mám magisterský titul z ruského jazyka (prekladateľstvo-tlmočníctvo), od septembra by som však mala učiť na základnej škole anglický jazyk. Z anglického jazyka mám iba titul bakalársky.
Robím si DPŠ viazané na RJ a chcela by som si zároveň urobiť aj kvalifikáciu na AJ, no tu nastáva problém, ktorého sa týka moja otázka.
Bolo mi povedané, že v takomto prípade by som si mala urobiť štátnicu z AJ na štátnej jazykovej škole. Vyžaduje sa odo mňa jazyková úroveň C1. Avšak bakalársky titul z AJ, ktorý už mám, je práve z úrovne C1.
Z toho vychádza, že si ešte raz musím robiť štátnicu z C1, hoci už jednu mám - a to na Univerzite Komenského.

Mám tomu teda rozumieť tak, že slovenské univerzity majú nižšie postavenie než jazykové školy?

Budem veľmi vďačná, ak mi túto absurdnosť niekto vysvetlí.

S pozdravom,
Ema