6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Elina
strop 65 rokov

Dobrý deň,
poprosím o upresnenie zákona. Zamestnanec má 65 rokov, pracovný pomer mu končí 31.8.2020.
Je možné aj s týmto zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú aj po tomto termíne?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Strop 65 rokov

Ak skončíte pracovný pomer s pedagogickým zamestnancom v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. môžete s ním uzatvoriť pracovný pomer podľa odseku 4 uvedeného zákona, t. j. na dobu určitú najkratšie na jeden školský rok. Môžete s ním uzatvoriť aj pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce, t. j. na zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti a za zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie.

Elina
strop 65 rokov

Ďakujem veľmi pekne. Mýli ma ešte § 87 ods. 12. Je aj vtedy možné zamestnancovi predĺžiť zmluvu na dobu určitú?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Strop 65 rokov

Ak predpokladáte, že § 87 ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. som nečítala, tak sa mýlite. Treba rozlišovať prechodné ustanovenia od bežných paragrafov. Paragraf 87 sú prechodné ustanovenia, ktoré sú aktuálne v tomto období. V § 87 ods. 12 je uvedený termín najneskôr 31. augusta 2020. Napr. v marci 2021 bude tento paragraf neaktuálny. Ale § 82 je aktuálny aj dnes aj v roku 2021. To je rozdiel medzi bežným textom v konkrétnom paragrafe a textom v prechodných ustanoveniach. Moja predchádzajúca odpoveď platí v plnom rozsahu.

Jarken
Možnosť pracovať po 65.

Dobrý deň. Pracujem v Centre pre deti a rodiny ako špeciálny pedagóg na dobu neurčitú. Vo februári dosiahnem vek 65. Môžem pracovať v zariadení na dobu určitú po 31.auguste 2020 na základe rozhodnutia riaditeľky? Sú ešte aj iné okolnosti v súvislosti s prirodzeným starnutím, pre ktoré so mnou nemusí uzavrieť pracovnoprávny vzťah? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Možnosť pracovať po 65

Vo februári 2020 dosiahnete vek 65 rokov. V súlade s § 87 ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľka je povinná s Vami ukončiť pracovný pomer zo zákona. Je plne v kompetencii riaditeľky, či s Vami uzavrie po tomto termíne pracovný pomer na dobu určitú. Žiadne okolnosti, ani zákon ju k tomu nezaväzujú.