3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ragimovna
študijné voľno -nadčasy

Dobrý deň,
zamestnávateľ poskytol pedagogickému zamestnancovi študijné voľno na profesijný rozvoj
podľa § 82 odsek 1 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch.

Otázka:

1. Pre výpočet nadčasových hodín v danom týždni sa takýto deň študijného voľna
posudzuje ako výkon práce? Vzniká mu v danom týždni teda nárok na nadčas v plnom rozsahu?

2. Pri udelení voľna podľa tohto zákona patrí PZ príspevok na stravovanie?

Ďakujeme za odpoveď.

Maria Pavlikova
študijné voľno -nadčasy

Dobrý deň,
na účasť na vzdelávaní sa poskytuje pracovné voľno podľa § 82 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Nie je to študijné voľno v zmysle Zákonníka práce. Započítava sa ako odpracovaný deň, takže ak v inom dni zamestnancovi vznikol nadčas, tak má nárok na nadčas. Na poskytovanie príspevku na stravovanie máte vlastnú smernicu, v ktorej je uvedené, či poskytujete stravné aj počas dovoleniek a ostatných prekážok v práci.

Ragimovna
študijné voľno -nadčasy

Ďakujeme za odpoveď.