4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nicole
Štúdium popri zamestnaní

Dobrý deň, prosila by som o radu v tomto probleme:
V roku 2010 sme prijali na voľné miesto fyzikárky pracovníčku, ktorá mala vzdelanie:
1. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - titul Ing., odbor automatizované systémy riadenia v baníctve, 1992, zaradená do 9. pl. triedy
2. DPŠ na odborné banícke a predmety a výpočtovú techniku.
Pracovná zmluva bola uzatvorená s tým, že si ako nekvalifikovaná učiteľka doplní rozširujúce vzdelanie na vyučovanie predmetu fyzika. Žiadna zmluva o štúdiu v zmysle § 153 - 155 ZP nebola s ňou uzatvorená. V rokoch 2010 a 2011 nezačala študovať, nakoľko žiadna vysoká škola neotvárala takéto štúdium. Pracovníčka však do kontinuálneho vzdelávania - forma kvalifikačného štúdia - bola v roku 2010 a 2011 zaradená. Vtedy v zákone 317/2009 ešte platilo, že si môže takto vzdelaný učiteľ doplniť kvalifikačne vzdelanie. Od 1.1.2012 však táto forma vzdelávania bola zrušená, a od septembra 2012 menovaná začala študovať predmet fyzika. Študijné voľná na štúdium si pracovníčka nenárokovala, možno len úpravy v rozvrhu. V tomto roku 2015 končí štúdium štátnicami a záverečnou prácou.
Moja otázka: má nárok pracovníčka na študijné výhody, keďže sme s ňou neuzatvorili žiadnu dohodu o štúdiu, iba v pracovnej zmluve bola zaviazaná, že si vzdelanie doplní. Alebo postupovať podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, kde sú možnosti poskytnutia určitých výhod? Ako máme hodnotiť jej vzdelávanie, keďže od roku 2012 už neplatí forma tohto vzdelávania?
Ďakujem.
Nikola

Maria Pavlikova
Štúdium popri zamestnaní

S Vašom pani učiteľkou ste neuzatvorili dohodu o zvyšovaní kvalifikácie. Do pracovnej zmluvy ste uviedli podmienku doplniť si kvalifikačný predpoklad na vyučovanie predmetu fyzika. Tento postup ja považujem za správny. Nevyplýva pre Vás žiadna povinnosť poskytnúť je pracovné voľno na účasť na vyučovaní a skúškach ani žiadne hmotné výhody. Kvalifikačné štúdium nie je kontinuálne vzdelávanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a preto nevzniká nárok na poskytnutie pracovného voľna na účasť na kontinuálnom vzdelávaní. Pani učiteľka v súčasnosti získava kvalifikačný predpoklad na vyučovanie predmetu, ktorý päť rokov učí nekvalifikovane. Musí ho absolvovať na svoje náklady a vo svojom voľnom čase.

Nicole
Veľmi pekne ďakujem za rýchlu

Veľmi pekne ďakujem za rýchlu a odbornú , pani Pavlíková.
Nicol

Nicole
doplňam - POMOC

doplňam - POMOC