1 príspevok / 0 nový
Mihi
sväté kríže

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Po nástupe nového
starostu do funkcie si vyhradzuje právo, aby v školských priestoroch
boli namontované sväté kríže. Naša škola nie je ani súkromná, ani
cirkevná. Akurát sme spoločne ZŠ s MŠ v spoločných priestoroch a aj
názov je ZŠ s MŠ. Má na to právo, neporušujeme tým zákon? A je vôbec
odvolávka na nejaký zákon, vyhlášku či predpis, kde je to
vyšpecifikované? Či je to len na vôli či nevôli medzi starostom a
riaditeľom?
Ďakujem.