1 príspevok / 0 nový
vasabi
Tarifa za nadčas

Je nadčasová hodina platená sumou 2,54???