1 príspevok / 0 nový
Gabriel Stromp
Telesná a športová výchova , hodnotenie

Kde sú , či sú vôbec , hodnotiace tabuľky pre výkonnostné a známkovacie tabuľky pre žiakov 2. st ZŠ z predmetu telesná a športová výchova . Na portáloch týkajúcich sa školskej výchovy na telesnej hodine som nenašiel usmernenie ako hodnotiť žiakov , ako známkovať . Jednoducho povedané za aký výkon akú známku , malo by byť taxatívne určené , (prípadne + /- podľa predispozícii a ivvp), aká známka za aký výkon má dostať žiak-/žiačka na TaSV . ďakujem .