2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mrackova
Telesná výchova a trénerstvo

Dobrý deň,
prosím o súrnu pomoc pri zaraďovaní zamestnanca.

Zamestnanec u nás pracuje v dvoch súbežných pracovných pomeroch.
l. Ako učiteľ telesnej výchovy
2. Ako tréner športovej prípravy - futbal,
Škola nie je športová, ale má športové triedy zamerané na futbal.
Jeho vzdelanie je nasledovné:
V roku 2006 ukončil štátnou skúškou informatiku ako bakalár Bc.
V roku 2009 ukončil štátnou skúškou Technickú univerzitu v Košiciach, Letecká fakulta, riadenie leteckej dopravy ako inžinier Ing.
11.09.2012 ukončil doplňujúce pedagogické štúdium.
Má licenciu Slovenského futbalového zväzu SFA B UEFA B DIPLOMA, kde je oprávnený vykonávať futbalovú trénerskú činnosť.
Adaptačné vzdelanie má ukončené.
Má osvedčenie na 60 kreditov.
V mesiaci 09/2015 absolvoval aktualizačné vzdelávanie s názvom Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I.
a II. v Národnom športovom centre Bratislava, za ktoré má osvedčenie na 30 kreditov, čiže dohromady 90 kreditov.
Na škole im povedali, že je kvalifikovaný učiť telesnú výchovu.
Ako zaradiť tohto zamestnanca ako učiteľa aj ako trénera.
Ako si môže kredity použiť na zvýšenie platovej triedy ako učiteľ alebo tréner.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Telesná výchova a trénerstvo

Kvalifikačné predpoklady pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť V. písm. A, napr. bod 21, ak ste základná škola a časť. XVI. Vami uvádzané vzdelanie sa nenachádza v žiadnom bode uvedenej vyhlášky, z toho vyplýva, že Váš zamestnanec nie je kvalifikovaný ani ako učiteľ ani ako tréner. Podľa môjho názoru môže byť zaradený do 9. platovej triedy. Čo sa týka kreditov, tieto nezvyšujú platovú triedu v žiadnom prípade. Či ich uznáte na vyplácanie kreditového príplatku závisí od toho, či sa jedná o akreditované kontinuálne vzdelávanie, či boli absolvované v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania pre vyučovaný predmet a či sú vhodné pre potreby školy a od rozhodnutia riaditeľa školy o ich uznaní.