2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
katkab1912
triednictvo

Dobrý deň

Chcela by som sa Vás opýtať, či môže mať zástupca na plno-organizovanej základnej škole zaplatené triednictvo. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Triednictvo

Podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. triedny učiteľ je pedagogickým zamestnancom špecialistom. Túto činnosť môže vykonávať ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady. Podľa § 33 ods. 1 uvedeného zákona špecializované činnosti, t. j. aj činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec súčasne s výkonom pedagogickej činnosti. Z ustavení § 33 nevyplýva žiadne obmedzenie pre niektorú kategóriu alebo kariérovú pozíciu pedagogického zamestnanca, z čoho vyplýva, že činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj zástupca riaditeľa plnoorganizovanej školy, dokonca aj samotný riaditeľ. Podľa § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. za činnosť triedneho učiteľa patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti, takže zástupcovi riaditeľa školy, ktorý je triednym učiteľom patrí príplatok za triednictvo.