12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Janicka M.
Triednictvo

Dobrý deň, prosím Vás, môže byť učiteľka II. stupňa ZŠ triedna na I. stupni s tým, že v tejto triede nebude učiť? Ďakujem za odpoveď

Janicka M.
Triednictvo

A ešte otázka: môže učiť učiteľ s aprobáciou geografia vlastivedu na 1. stupni ZŠ?

Maria Pavlikova
Triednictvo

V § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede, koordinuje výchovu a vzdelávanie v príslušnej triede. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov prvého stupňa základných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť. Kvalifikačný predpoklad na vyučovanie vlastivedy na prvom stupni základnej školy je uvedený v 17. bode.

zusklavir
priplatok za triednictvo

Dobry den, chcel by som sa opytat
- pedagog zuš so skratenym uvazkom (napr 19 hodin- 80%) ma narok na priplatok 5% za triednictvo z akoby mal plny uvazok , alebo sa to vypocitava z daneho percentualneho uvazku?
Nie je mi to jasne zo zakona.

-pedagog zuš ma narok aj na 14% priplatku za triednictvo za akych okolnosti, resp.ma vobec na to narok?

"Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede"

Dakujem za odpoved

L.Sykora

Maria Pavlikova
Príplatok za triednictvo

Príplatok za špecializovanú činnosť triedneho učiteľa sa vypláca podľa § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. percentuálne tak ako to uvádzate v treťom odseku svojej otázky. Príplatok za triednictvo sa nekráti podľa úväzku a vypláca sa v plnej sume. Je to uvedené v § 27 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Jeho výpočet je nasledovný : napr. platová tarifa v 7. platovej triede, pracovná trieda jeden je 998,50 €. Túto platovú tarifu zvýšime o 14 %, t. j. o 140,00 €, teda 998,50 + 140 = 1138,50 x 5 %, t. j. 57 € všetko po zaokrúhlení. Mesačný príplatok za činnosť triedneho učiteľa v jednej triede je teda 57 €. Na 14 %ný príplatok triedny učiteľ nemá nárok. Iba platová tarifa sa zvýši o 14 %.

Lenal
príplatok za triednictvo

Prosím Vás, pani Pavlíková, niečo sa zmenilo, či dobre nerozumiem? Vraj 14% navyšovanie pri výpočte príplatku za triednictvo je zmenené na 24%?

§ 13b
(1)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.

Ďakujem za odpoveď

romanst
Triednictvo

Nič sa nemenilo.

§ 13b
(1)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.

Maria Pavlikova
Príplatok za triednictvo

Dobrý deň,
24 % sa zmenilo na 14% od 1. 9. 2019
§ 13b zákona č 553/2003 Z. .z
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.
romanst -kde ste našli také kombináciu percentuálneho zvýšenia ako uvádzate ? Nezavádzajte nás.

Nany221
Príplatok za triednictvo

Dobrý večer prajem. Prosím Vás, príplatok za triednictvo sa vypláca pevná suma alebo len akási alikvotna časť?

Maria Pavlikova
Príplatok za triednictvo

Dobrý deň,
príplatok za špecializovanú činnosť triedneho učiteľa sa vypočíta sa podľa § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z., dá sa do oznámenia o výške a zložení funkčného platu a vypláca sa mesačne. Ak triedny učiteľ čerpá dovolenku tento príplatok rovnako ako ostatné zložky platu sa krátia.

Nany221
Príplatok za triednictvo

Dobrý večer pani Pavlíková. Z ministerstva školstva mi na otázku alikvotnych časti príplatkov prišla odpoveď : "ak zamestnanec nebol v práci,napr.z dôvodu čerpania dovolenky, náhrada platu sa mu poskytuje v sume jeho funkčného platu. Uvedené teda nie je dôvodom na krátenie príplatku". Tak Vás prosím ako to vlastne je ???

Maria Pavlikova
Príplatok za triednictvo

Dobrý deň,
aj ja aj ministerstvo školstva Vám dalo rovnakú odpoveď, trochu v inom slovoslede. Príplatok za triednictvo a aj iné príplatky sú súčasťou funkčného platu. Tento je rovnaký v počítači, v mzdovom programe. Ak zamestnanec má dovolenku, túto mu zadáte do počítača, ale funkčný plat mu neupravujete. V súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. sám počítač vypočíta funkčný plat za odpracovaný čas a za dovolenku mu dá alikvotnú časť funkčného platu ako náhradu mzdy. V súčte má hrubý plat celý funkčný plat. Nechýba mu ani cent. Teda príplatok sa v podstate kráti, ale nekrátite ho Vy v takom zmysle, že by ste mu vydali nové oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Nie je to nič nové. Videli ste výplatnú pásku, tam je presne takto. Žasnem, že ste s tým obrátili na ministerstvo školstva. Aspoň sa nenudia, však ?