4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Trvanie pracovného pomeru

Dobrý deň p. Pavlíková, chcem Vás poprosiť o radu a pomoc:
1.Zamestnankyňa – kvalifikovaná vychovávateľka v prac. pomere, bola prijatá do prac. pomeru ako majsterka odborného výcviku (kvalifikovaná) od 4.10.2023 do 31.8.2024 ako výpomoc na zastupovanie, keďže pôvodný majster ukončil svoj pracovný pomer.
Dňa 31.10.2023 tento PP dohodou ukončila, keďže na to miesto bola prijatá nová majsterka odbornej výchovy a ďalej pracovala na svojom pôvodnom prac. mieste ako vychovávateľka.
Mala teda 2 prac. pomery ako majsterka a poobede ako vychovávateľka.

2.Táto istá zamestnankyňa bola znovu prijatá do PP od 5.2.2024 do 30.6.2024 na výpomoc na zastupovanie, keďže pôvodný majster ukončil svoj prac. pomer.
Keďže sa na zverejnené voľné pracovné miesto nikto nehlási, jej pracovný pomer trvá a bude trvať asi do 30.6.2024.
Opäť má 2 pracovné pomery, ako majsterka a v popoludňajších hodinách ako vychovávateľka.
Chcem sa spýtať, či postačuje a či je dobre sformulované v pracovnej zmluve trvanie prac. pomeru:
V 1. prípade: PP sa uzatvára na dobu určitú, zastupovanie od 4.10.2023 do 31.8.2024?
V 2. prípade: PP sa uzatvára na dobu určitú, zastupovanie od 5.2.2024 do 30.6.2024?
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Trvanie pracovného pomeru

Dobrý deň,
otázku ste napísali tak komplikovane, že jej nerozumiem. Dávam Vám do pozornosti § 48 Zákonníka práce, a to hlavne ods. 4 písm. a) a nadväzne § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z . V § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce sú presne vymenované možnosti, kedy ide o pracovný pomer na zastupovanie. Ak majster odbornej výchovy skončil pracovný pomer a Vy ste na jeho miesto preradili alebo prijali zamestnanca, nejedná sa o výpomoc ani o zastupovanie, je to pracovný pomer na dobu určitú, ktorý nesmie presiahnuť dva roky. V § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. .z je jasne uvedené, že pracovný pomer na dobu určitú s pedagogickým zamestnancom musí byť najkratšie na jeden školský rok.. V 1. aj 2. prípade ste nedodržali ani Zákonník práce ani zákon č. 138/2019 Z. z. Aj v prípade, že ide o dva pracovné pomery súčasne na rôzne činnosti, zákony sa musia rešpektovať.

Zuzana10
Trvanie pracovného pomeru

Ospravedlňujem sa p. Pvlíková, pokúsimsa vysvetliť.
V 1. prípade nik nepredpokladal, že pôvodný majster ukončí svoj pracovný pomer k 30.9.2023. V súlade s §84 zákona č. 138/2019 sme informovali o voľnom pracovnom mieste a cakali, kým sa niekto prihlási. Preto sme na ten čas uzatvorili prac. pomer s touto zastupujúcou zamestnankyňou od 4.10.2023 do 31.8.2023. Ona ale už vtedy pracovala ako vychovávateľka, ako majsterka išla iba vypomôcť.
Keď sa potom prihlásila uchádzačka a bola vybraná ako majsterka, zastupujúca zamestnankyňa ukončila tento prac. pomer dohodou k 31.10.2023 a od 1.11. nastúpila už nová majsterka.
Preto ten jej pracovný pomer trval od 4.10.2023 do 31.8.2023, s tým, že dohodou bol k 31.10.2023 ukončený.

V 2. prípade sa situácia zopakovala. Pôvodný majster ukončil svoj prac. pomer k 31.1.2024, následne bolo zverejnené voľné prac.miesto a čakali sme. Na ten čas bol uzatvorený prac. pomer s touto istou zamestnankyňou od 5.2.2024 do 30.6.2024 s tým, že ak by sa prihlásil uchádzač, s touto zamestnankyňou by sa prac. pomer ukončil, pretože ona pracuje ako vychovávateľka a teraz ešte vypomáha ako majsterka. Zatiaľ sa neprihlásil nik.

Preto som sa v závere pýtala, či tie PP môžu byť tak uzavreté:
od 4.10.2023 do 31.8.2024 / ukončený bol dohodou k 31.10.2023/
od 5.2.2024 do 30.6.2024 - tento asi mal byť do 31.8.2024........?
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Trvanie pracovného pomeru

Dobrý deň,
ja som to ako tak pochopila, aj chápem, že ste privítali ochotu Vašej Vašej vychovávateľky prijať ďalší pracovný pomer. Z praktického hľadiska sa nedal uzatvoriť pracovný pomer najkratšie na školský rok, ale ja musím citovať zákon. V tejto vete niečo nesedí " Preto ten jej pracovný pomer trval od 4.10.2023 do 31.8.2023, s tým, že dohodou bol k 31.10.2023 ukončený". Najkratšie na školský rok nie je doba, ktorú uvádzate od 4.10.2023 do 31.8.2024 , muselo byť 4. 10. 2023 do 31. 8. 2025, aby bol celý školský rok. Zmluvy sú uzavreté, nechajte tak, ale dávajte pozor na dátumy, skontrolujte si ich aj v zmluvách, aj v otázke.