6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
týždenný pracovný čas učiteľa MŠ

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás, môže byť týždenný pracovný čas učiteľa MŠ 36 a 1/4 hod ? V KZVS je uvedené,že pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a 1/4. Týka sa to aj učiteľov MŠ, keďže poberajú príplatok za zmennosť?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
týždenný pracovný čas učiteľa MŠ

Raz za čas sa vyskytne táto otázka. Nestretla som sa s jej vysvetlením, ale Keďže zmennosť v materskej škole sa neriadi Zákonníkom práce, ale vyhláškou o materskej škole, myslím, že týždenný pracovný čas učiteliek materskej školy je 37,5 hod.

Nany
týždenný pracovný čas učiteľa MŠ

Dobrý deň, zmennosť sa týka učiteliek materských škôl ak majú rozvrhnutý pracovný čas ako je uvedené v 533/2003 Z.z. § 13, Príplatok za zmennosť
Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 1,3 % až 10 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3. Príplatok za zmennosť sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. Príplatok v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.
Na základe tohoto majú príplatok za zmennosť a vo VKZ pracujúci v dvojzmennej prevádzke majú týždenný pracovný čas 36,1/4 hod. Práve sme mali kontrolu z inšpektorátu práce a uvedený pracovný čas uznali ako správny.

Karin24
výška príplatku

K takejto informácii som sa dostala ja : Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., učiteľom materských škôl patrí príplatok za zmennosť, ak majú rozvrhnutý pracovný čas tak, že vykonávajú prácu striedavo vo všetkých zmenách 1. Príplatok za zmennosť patrí v rámci rozpätia 2,1% až 16,7% platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
Sú tu uvádzané iné percentá pre výpočet príplatku. Teraz neviem ktorá informácia je správna.

Karin24
výška príplatku

K takejto informácii som sa dostala ja : Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., učiteľom materských škôl patrí príplatok za zmennosť, ak majú rozvrhnutý pracovný čas tak, že vykonávajú prácu striedavo vo všetkých zmenách 1. Príplatok za zmennosť patrí v rámci rozpätia 2,1% až 16,7% platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
Sú tu uvádzané iné percentá pre výpočet príplatku. Teraz neviem ktorá informácia je správna.

Maria Pavlikova
týždenný pracovný čas učiteľa MŠ

Dobrý deň,
ak to uznali za správny pracovný čas, je to v poriadku. Neviem aký to má význam, keď základný úväzok učiteliek materskej školy je 28 hodín ako pri 37,5 hod. pracovnom týždni.