1 príspevok / 0 nový
Zastupkyna12
Učebnice

Dobrý deň. Učebnice a pracovné zošity, ktoré sa používajú vo vyučovacom procese, majú obsahovať schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku ministerstva školstva. Je možné s kľudným svedomím používať aj učebnice a pracovné zošity, ktoré tieto doložky nemajú, ale sú v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom a učitelia ich považujú za kvalitnejšie? Môže nám to byť pri inšpekcii vytknuté? Ďakujem za odpoveď.