5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
ucenie nemeckeho jazyka

caute, prosim, nevedeli by ste mi pomoct s jednou dilemou?
Som absolvent s ukoncenou aprobaciou matematika/informatika. Tri mesiace som zil v Nemecku a potom som si spravil statnicu z nemciny tu na Slovensku. Premyslam, zeby som zacal ucit nemcinu na nejakej skole. Problem je v tom, ze netusim, ci som opravneny ucit nemcinu, ked mam iba statnicu a ziadne pedagogicke minimum. Neviete mi poradit?

bufy77
Ahoj, ja som mala podobný

Ahoj, ja som mala podobný problém. Nemám nemecký jazyk, ale francúzsky. Tento cudzí jazyk som ani ja „poriadne“ nevyštudovala, ale spravila som si štátnu jazykovú skúšku. Na veľa školách sa ešte neučí, ale ja ho milujem :)
Podarilo sa mi zamestnať ako učiteľka francúzštiny na jednej ZŠ v BA. Takže zrejme učiť nemecký jazyk môžeš, ale neviem či sú ešte stále také isté podmienky ako keď som ja nastupovala.

Anonymous
Vyučovanie cudzieho jazyka ...

Podľa Prílohy č. 1 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia k vyhláške MŠN SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z. z. Časť III. Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku, bod 10: len na vyučovanie cudzích jazykov aj
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, alebo
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia
alebo napr. Časť V. Učiteľ druhého stupňa základnej školy bod 18.
Porovnajte Vaše doklady o získanom vzdelaní s vyššie uvedeným. Podľa toho. čo ste uviedli (nie je mi jasné, kde stevykonali štátnu skúšku z nemeckého jazyka), spĺňate podmienku uvedenú pod písm. a), resp. písm. b) alebo písm. c).

Anonymous
vyucovanie nemeckeho jazyka

dobry den,

dakujem Vam za odpoved. Takze to nebude problem. Splnam podmienky :)
robil som si statnicu na Filozofickej fakulta v Nitre, kurzom, tak verim,ze ten "papier" co som ziskal je dostatocne hodnoverny.
tak to teda skusim :)

raabe
odpoveď

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov určuje Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení Vyhl. MŠ SR č. 170/2010 Z. z.

Podľa prílohy k vyhláške č. 1, časti VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy, bod 17 b) je kvalifikačným predpokladom pre učiteľa:
„len na vyučovanie cudzích jazykov aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole, alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie..“

Neuvádzate, kde ste štátnicu absolvovali, preto odpoveď nemôže byť celkom konkrétna. Ďalšie kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie cudzieho jazyka sú uvedené v citovanej prílohe k vyhláške v časti VII, body 16. až 18, pre učiteľov základných škôl v časti III. body 10. a 11 a v časti V. body 16. až 19.

Vyhláška je v úplnom znení uvedená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk, časť legislatíva, vyhlášky.

Odpovedala: Eva Holíková, KŠÚ BA