2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mariatomova
učiteľ AJ

Dobrý deň,
potrebujeme zamestnať učiteľku anglického jazyka na strednej škole. Máme pani učiteľku, ktorá má nasledujúce vzdelanie
- VŠ II. stupeň - učiteľstvo pre 1. stupeň ZS, r. 1992
- osvedčenie o absolvovaní 1. etapy rekvalifikácie učiteľov - predmet anglický jazyk - okresné pedagogické stredisko, r. 1991
- osvedčenie o 1. kvalifikačnej skúške ( ako učiteľka 1. stupňa ZŠ) , r. 1998
Chcela by som vedie:
1. či uvedené vzdelanie je dostačujúce na vyučovanie anglického jazyka na strednej škole
2. ak je kvalifikačná skúška alebo atestácia vykonaná v kategórii učiteľ platí pre všetky podkategórie učiteľa, to znamená môže byť zaradená ako učiteľ SŠ s prvou atestáciou.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
učiteľ AJ

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzích jazykov na strednej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť. Pre Vašu pani učiteľku konkrétne bod 145, 156,147 a 225, 226. Pozrite, ktorý vyhovuje. Rekvalifikácia sa neuvádza, ale skúste pozrieť osvedčenie o rekvalifikácii. V minulosti platilo ako kvalifikačný predpoklad. Vykonaná atestácia patrí pre všetky podkategórie učiteľ.