2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
STAFKA
učiteľ anglický jazyk

Dobrý deň pani Pavlíková ,

prosím o radu, či som postupovala správne
pri zaradení pani učiteľa 1 stupňa. Mení sa druh vykonávanej práce bude zároveň zástupca riaditeľa a učiteľ 1. stupňa a bude mať úväzok 10 hodín týždenne z toho 3 hodiny anglický jazyk 1.stupeň. Zmenou pracovnej zmluvy úprava druhu vykonávanej ped. činnosti, zároveň priznanie príplatku za riadenie. Ukončené vzdelanie VŠ 2. stupňa Mgr. : Predškolská a elementárna pedagogika a štud. programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Priznaný prípl. za prof. rozvoj 6+6 % potvrdené aj od predchádzajúcich zamestnávateľov jeho priznanie aj vyplácanie. Považujem tohto ped. zamestnanca za plne kvalifikovaného aj na výučbu anglický jazyk má inovačné vzdelávanie ukončené rok 2021 v rozsahu 110 hodín : Anglický jazyk pre učiteľov 1.stupňa ZŠ a učiteľov MŠ.

Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
učiteľ anglický jazyk

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľa cudzieho jazyka sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť, 13. a 14. bod. Inovačné vzdelávanie nie je špecializačné kvalifikačné vzdelávanie a ja nemám na základe čoho posúdiť či ho nahradí. Ak z úväzku 10 hodín týždenne, učí 3 hodiny hoci aj nekvalifikovane, splní podmienku podľa § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a môže cudzí jazyk učiť.