12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pam
Učiteľ dôchodca nad 65 rokov

Pani Pavlíková,
Ide o učiteľa nad 65. rokov - dôchodca, ktorý má pracovnú zmluvu druhýkrát predĺženú na dobu určitú do 31.8.2020
Máme záujem, aby pracoval aj naďalej...ako postupovať?
Môžeme mu opäť predĺžiť pracovnú zmluvu do 31.8.2021 ?
Alebo pracovný pomer sa musí ukončiť k 31.8.2020 a od 1.9.2020 sa uzatvorí nový pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2021 a ten sa bude každý rok predlžovať o jeden školský rok?

ďakujem za odpoveď

Adrika37
PZ dôchodca 67 ročný

Dobrý deň, pani Pavlíková.
Tiež mám ten istý problém. Náš PZ dovŕšil tohto roku 67 rokov. Pracovnú zmluvu má uzatvorenú na dobu neurčitú. My by sme chceli, aby ešte zostal v pracovnom pomere do 31.8.2021. Je možné spraviť dodatok k pracovnej zmluve, kde by sme zmenili pracovný pomer z doby neurčitej na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2021. Aplikačnú pomôcku z 30.9.2019 som čítala, ale takýto príklad som tam nenašla.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľ dôchodca nad 65 rokov

V § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. je jasne uvedené, že pracovný pomer pedagogického zamestnanca sa skončí uplynutím školského roka , v ktorom dovŕšil vek 65 rokov. Ak ste túto situáciu "predbehli" a pracovný pomer ste ukončili v minulosti a vyčerpali aj podmienku podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, predĺženie najdlhšie na dva roky, tak je to ukončené. Zákonník práce nedovoľuje pracovný pomer viackrát predĺžiť, ak nejde o zastupovanie podľa § 48 ods. 2 ZP a zákon č. 138/2019 Z. z. nerieši predpoklad záujmu alebo nezáujmu o pedagogického zamestnanca. Predĺženie o dva roky, ktoré ZP umožňuje, sú na to, aby ste si situáciu vyriešili. To, čo navrhujete v otázke je v rozpore so Zákonníkom práce.

Maria Pavlikova
PZ dôchodca 67 ročný

Váš prípad je odlišný od predošlého. Vy oznámite Vášmu zamestnancovi, že končí jeho pracovný pomer 31. 8. 2020, a to v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. Následne uzatvoríte novú pracovnú zmluvu, a to najkratšie na jeden školský rok, t. j. do 31. 8. 2021. Ak by ste sa rozhodli následne predĺžiť jeho pracovný pomer môžete tak urobiť od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

Jana Mózerová
PZ učiteľ dôchodca

Dobrý deň, prosím Vás o radu. So 67- ročnou pani učiteľkou sme uzavreli 24.8.2020 PP na dobu určitú do 31.8.2021. Môžeme ho predĺžiť tak, aby trval najviac 2 roky a najmenej na celý školský rok. Dokedy ho môžeme predĺžiť? Ďakujem.

Maria Pavlikova
PZ učiteľ dôchodca

Pracovný pomer na určitú dobu ste uzatvorili správne. Ale - už sa nedá opätovne uzatvoriť, napr. do 25. 8. 2022, pretože nebol by uzatvorený najkratšie na jeden školský rok. Musí byť do 31. 8. 2022, a to porušíte § 48 ods. 2 Zákonníka práce, pretože doba je viac ako na dva roky.

Jana Mózerová
PZ učiteľ dôchodca

Dobrý deň, ešte k tejto odpovedi, chcem sa spýtať, či sa tento PP na dobu určitú nemôže predĺžiť do 31.8.2022 t.j. aj nad 2 roky ak bude trvať mimoriadna situácia - novela ZP od 17.6.2020? Ďakujem.

Maria Pavlikova
PZ učiteľ dôchodca

Priznám sa, že novelu § 48 Zákonníka práce som nepostrehla. Ak bude trvať mimoriadna situácia, budete to riešiť, ale určite to nepredpokladám, že práve štyri dni budú rozhodujúce. Ak máte takú novelu, tak sa ňou riaďte.

Jana Mózerová
PZ učiteľ dôchodca

Jedná sa o zákon 157/2020 Z.z., mohli by sme ho v tomto prípade uplatniť?

Maria Pavlikova
PZ učiteľ dôchodca

Dovolím si zopakovať moju odpoveď. Pracovný pomer na určitú dobu ste uzatvorili správne. Ale - už sa nedá opätovne uzatvoriť, napr. do 25. 8. 2022, pretože nebol by uzatvorený najkratšie na jeden školský rok. Musí byť do 31. 8. 2022, a to porušíte § 48 ods. 2 Zákonníka práce, pretože doba je viac ako na dva roky. Teda zákon č. 157/2020 Z. z. sa uplatniť nedá, ten hovorí o inom. Spýtajte sa na ministerstve, či oni vedia, či bude pandémia a či môžete porušovať zákon.

skolaKM
Učiteľ dôchodca

Dobrý deň, pani Pavlíková,
máme na ZUŠ učiteľa 74 rokov, ktorý má PZ na dobu neurčitú. Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. musíme s týmto pedagogickým pracovníkom ukončiť pracovný pomer.
Máme nejaké možnosti ako by mohol naďalej pracovať, ak nemáme zaňho náhradu?

Maria Pavlikova
Učiteľ dôchodca

U Vášho učiteľa ste mali uplatniť § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. a ukončiť pracovný pomer do 31. 8. 2020. Pravdepodobne tak urobíte v tomto školskom roku. Následne môžete tohto učiteľa prijať do pracovného pomeru podľa § 82 ods. 4 na určitú dobu minimálne na jeden školský rok a najviac dva roky.