3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana90
Učiteľ druhého stupňa základnej školy

Dobrý deň.

Mám ukončený 2. stupeň Technickej univerzity v Košiciach - nepedadogický smer, odbor Manažérstvo zemských zdrojov. Štátnice som mala z predmetov: Ekonomika odvetví, Podnikateľský plán a inovácie a Strategický manažment.

Oslovili ma zo základnej školy, či by som si nechcela spraviť DPŠ a následne by ma zobrali učiť na druhý stupeň.
Zisťovala som si teda informácie ohľadom DPŠ, no zo získaných informáciách som sa dozvedela, že DPŠ sa viaže na absolvované štúdium a teda by som po skončení DPŠ mohla učiť na stredných školách, a to predmety podľa štátnicových. Mám to teda chápať tak, že by som nemohla učiť na druhom stupni základnej školy?

Alebo ako je to teda, ak by som chcela učiť na základnej škole?

Vopred ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Učiteľ druhého stupňa základnej školy

Bez ohľadu na to, kde ste sa informovali, Vaše získané informácie sú správne. Ak by ste sa rozhodli pre DPŠ zvážte koľko hodín Vašich štátnicových predmetov sa na strednej škole vyučuje, Na základnej myslím, že sa nevyučujú. Ak by ste učili na základnej škole neodborne, teda rôzne predmety, pri prvej kontrole zo strany školskej inšpekcie by musel riaditeľ danú záležitosť riešiť.

Zuzana90
Učiteľ druhého stupňa základnej školy

Ďakujem za odpoveď.