2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Feciľaková
učiteľ MAT

Dobrý deň,
od 1.9.2021 plánujeme prijať do pracovného pomeru na pozíciu učiteľa matematiky na SŠ zamestnanca Ing. PhD. Má ukončenú hutnícku fakultu TU (1997), doktorandské štúdium na hutníckej fakulte TU (2005) a vydané osvedčenie o absolvovaní kurzu vysokoškolská pedagogika (2009).
Zaradíme ho ako nekvalifikovaného do 6.platovej triedy bez kariérového stupňa. Tj. bez zaradenia ako začínajúci pedagogický zamestnanec, s podmienkou absolvovania DPŠ do 4 rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy?
Veľmi pekne Vám ďakujem za Váš názor.

Maria Pavlikova
učiteľ MAT

Ak uvažujete uplatniť § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., tak ide zrejme o prvý pracovný pomer v školstve. V tom prípade ho zaradíte do kariérového stupňa začínajúci učiteľ do 6. platovej triedy a zaradíte ho do adaptačného vzdelávania v súlade s § 51 ods. 6 uvedeného zákona do piatich dní od vzniku pracovného pomeru. Následne, po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania, uplatníte § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradíte do ako samostatného až do doby štyroch rokov, prípadne aj naďalej. Podľa toho aký kvalifikačný predpoklad získa. Nepíšete aké má štátne skúšky, ale pravdepodobne nie je kvalifikovaný učiteľ matematiky, tak DPŠ je síce potrebná, ale on potrebuje aj štátnicu z matematiky.