2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
julica
Učiteľ na prvom stupni- ANJ

Zdravím, akú úroveň ANJ potrebujem, aby som mohla učiť anglický jazyk na 1. stupni ZŠ?-som učiteľka na 1. stupni ZŠ. Stačí mi potom absolvovať štátnu skúšku? Ďakujem .

Maria Pavlikova
Učiteľ na prvom stupni- ANJ

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť na základných školách sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť a III. časť. Ako učiteľka prvého stupňa základnej školy musíte absolvovať v súlade s uvedenom vyhláškou III. časť 11. a 12. bod ďalšie vzdelávanie, ktoré je tam uvedené. Štátna jazyková skúška tam uvedená nie je, nie je preto ani plnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole.