4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Erika Trnsk
učiteľ na SŠ + špeciálny pedagóg

Dobrý deň, chcela by som sa informovať.
Učiteľka ukončila školu v roku 1992, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: ruský jazyk a literatúra - zemepis.
V roku 2009 ukončila školu s titulom PaedDr, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: geografia. Má osvedčenie o I. a II. kvalifikačnej skúške, ktoré ukončila v roku 2001 a v roku 2009.
Dňa 23.08.2023 ukončila rozširujúce štúdium Špeciálnej pedagogiky.
Od roku 2022 je u nás zamestnaná ako učiteľka a zároveň má aj pracovnú zmluvu na školský špeciálny pedagóg.
Z toho dôvodu si robila aj rozširujúce štúdium.
V roku 2022 do roku 30.06.2023 si robila ja adaptačné vzdelávanie na školského špeciálneho pedagóga.
Otázka znie: na základe rozširujúceho štúdia splňa kvalifikáciu školského špeciálneho pedagóga?
Doteraz som mala takú informáciu, že si robí DPŠ a teraz som dostala vysvedčenie o rozširujúcom štúdiu, tak som ostala prekvapená, čo to pre nás znamená.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď
S pozdravom
Erika

Maria Pavlikova
učiteľ na SŠ + špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
na základe rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky Vaša učiteľka získala kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť školského špeciálneho pedagóga. DPŠ si nerobila, veď je učiteľka, tak načo. DPŠ sa absolvuje pri neučiteľských študijných odboroch, ako to vyplýva aj z názvu - doplňujúce pedagogické štúdium. Adaptačné vzdelávanie bolo úplne zbytočné, ako aj zaradenie do kariérového stupňa začínajúci školský špeciálny pedagóg. Ukrátili ste ju o 2 triedy. Jedine na čo sa nepýtate je, či jej máte uznať atestácie aj pre školského špeciálneho pedagóga. V súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. ju zaradíte do kariérového stupňa školský špeciálny pedagóg s prvou atestáciou. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. jej podľa § 64 ods. 2 písm. a) 1. bod nepatrí. Odpovedala som sa na čo ste sa nepýtali, ale považovala som to za potrebné.

Erika Trnsk
doplňujúce otázky k učiteľ na SŠ + špeciálny pedagóg

Dobrý deň prajem, v prvom rade dakujem za odpoveď.
Mám len otázku na potvrdenie, či tomu správne rozumiem....ak je učiteľ, ktorý si robí rozširujúce vzdelávanie na odborného zamestnanca, tak si nemusí robiť adaptačné ako odborný zamestnanec, keďže ho už ako pedagogický zamestnanec má absolvovaný?
ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
doplňujúce otázky k učiteľ na SŠ + špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
áno, riadime sa § 29 ods. 2 alebo ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., podľa toho, z ktorej kategórie prechádza.