5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
bianka16
Učiteĺ nad 65 rokov

Vážená p.Pavlíková,
môžem s nekvalifikovaným učiteľom s výnimkou zo vzdelania - nad 65 rokov predlžiť pracovnú zmluvu? Platí mu tá výnimka aj po skončení pracovnej zmluvy zo zákona?
Ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
Učiteľ nad 65 rokov

So 65 ročným pedagogickým zamestnancom môžete sa určitých podmienok uzatvoriť nový pracovný pomer na určitú dobu, v súlade s § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. najkratšie na jeden školský rok. Nepíšete o akú výnimku zo vzdelania sa jedná, ale určite pri novom pracovnom pomere sa žiadne výnimky zo vzdelania neuplatňujú.

bianka16
Učiteľ nad 65 rokov

Ďakujem za odpoveď.
Na nášho zamestnanca platí výnimka podľa
§ 87 ods. 4 zákona č. 138/2019 ,ktorý znie :
Pedagogickému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009 zachoval výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, zostáva táto výnimka zachovaná po celý čas vykonávania pracovnej činnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom, aký má pracovná činnosť, na ktorej vykonávanie bola výnimka udelená.

Ale keďže 31.8.2022 mu končí pracovný pomer zo zákona,tak na novú pracovnú zmluvu od 1.9.2022 sa tá výnimka už nevzťahuje?

Maria Pavlikova
Učiteľ nad 65 rokov

Presne tak. Jeho vzdelanie posudzujete ako pri novom pracovnom pomere.

bianka16
Učiteľ nad 65 rokov

Veľmi pekne ďakujem za usmernenie.