7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
jalenka
učiteľ počas DPŠ

Dobrý deň.
Momentálne študujem DPŠ. Je možné, aby som aj počas štúdia DPŠ učila na škole (gymnáziu) predmet, pre ktorý si robím DPŠ (geografia), a to aj za predpokladu, že by som bola jediným učiteľom tohto predmetu na škole? Alebo je potrebné, aby určitá časť predmetu bola odučená kvalifikovaným učiteľom? Prípadne, má na financovanie školy vplyv to, aká časť predmetu je odučená kvalifikovaným učiteľom?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľ počas DPŠ

Pedagogický zamestnanec, ktorý získal odbornú spôsobilosť, ale nezískal pedagogickú spôsobilosť, je povinný ju získať v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z ., a to dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru začať a do štyroch rokov ju ukončiť. Každý predmet má byť celý odučený kvalifikovaným učiteľom.

jalenka
Učiteľ počas DPŠ

Ďakujem. Mohla by som teda učiť daný predmet na celej škole, ak si práve robím DPŠ (v časovom horizonte ako stanovuje § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z .)?

Maria Pavlikova
Učiteľ počas DPŠ

Áno, môžete učiť aj počas absolvovania DPŠ, pravdepodobne ste začínajúca učiteľka. Mohli ste napísať akú školu - odbornú spôsobilosť na vyučovanie geografie máte, pretože neviem, či ste kvalifikovaná.

jalenka
Učiteľ počas DPŠ

Áno, som potenciálna začínajúca učiteľka. Vyštudovala som Mgr. stupeň Fyzická geografia a geoinformatika.

jalenka
Učiteľ počas DPŠ

Môžem to teda chápať tak, že môžem učiť daný predmet aj celú školu, aj keď nemám zatiaľ hotové DPŠ? Má to nejaký vplyv na financovanie školy? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľ pošs DPŠ

Myslím, že som Vám odpovedala 21. 3. 2019. Aký vplyv Vašej DPŠ predpokladáte na financovanie školy.