4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
Učiteľ s VŠ III. stupňa, PhD. - zaradenie do kar. stupňa s druhou atestáciou

Pani Pavlíková, prosím o usmernenie v tejto veci:
Pred účinnosťou zákona č. 138/2019 (od 1.9.2019) - bol stredoškolský učiteľ s VŠ vzdelaním III. stupňa (PhD.) po 3 rokoch pedag. praxe zaradený do kariérového stupňa "pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou" odo dňa 1.9.2017
V roku 2022 uplynie lehota 5 rokov od zaradenia v spomínanom stupni.

Otázka znie: "Za akých podmienok môže byť zamestnanec so vzdelaním III. stupňa, zaradený do vyššej platovej triedy (9) ako pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, za súčasne platnej legislatívy?

Vopred ďakujem za odpoveď.

pam
súvis s výkonom pracovnej činnosti

Ešte doplním, že zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktoré súvisí s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii

Maria Pavlikova
Učiteľ s VŠ III. stupňa, PhD

Trochu ste ma zaskočili. Zákon č. 317/2009 Z. z. riešil postup do vyššieho kariérového stupňa na základe PhD. po troch rokoch a následne po šiestich rokov. Zákon č. 138/2019 Z. z. uznával postup do 9. platovej triedy len za vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore (§ 30 ods. 2 písm. b). Po novele to vypadlo, ale nepredpokladám, že za jedno vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa by boli dva postupy v kariérovom zaradení. Bohužiaľ, obráťte sa na regionálny úrad štátnej správy.

GABIKAGABIKA
Odpoveď

Prosím, zistili ste odpoveď na Vašu otázku. Tiež ma to zaujíma, ďakujem.