1 príspevok / 0 nový
Jana Feciľaková
učiteľ telesnej výchovy

Dobrý deň, poprosím o Váš názor:
Máme učiteľa , ktorý na našej strednej škole vyučuje predmet telesná výchova od 3.3.2015. Štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, študijný program učiteľstvo telesnej výchovy, študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov ukončil v r. 2014. Od 1.12.2015 je zaradený do 7 PT ako samostatný PZ .
Podľa potvrdenia Slovenskej nohejbalovej asociácie bol v rokoch 1999 až 2020 popri vykonávanom zamestnaní aj hráčom nohejbalu. V rámci Slovenskej nohejbalovej asociácie vykonával športovú činnosť v najvyššej Slovenskej nohejbalovej lige a medzinárodnej INTERLIGE. Od r. 2015 do 2018 bol súčasne evidovaný ako tréner a rozhodca nohejbalu. Za uvedené obdobie si platil členský poplatok.
Moja otázka znie: Môže byť v zmysle novelizácie zákona č. 138/2019 Z.z. od 1.9.2022 zaradený ako pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou podľa § 30 odst. 5 zákona, ak nemá 1. kvalifikačnú skúšku , resp. môže byť preradený za zamestnanca s druhou atestáciou, keď bol len hráčom?
Ďakujem.