2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
STAFKA
učiteľ telesnej výchovy - doplnenie vzdelania

Doplnenie údajov učiteľ TV - zaradenie

Uvedený pán učiteľ nevykonal prvú ani druhú atestáciu. Jeho najvyššie ukončené vzdelanie je VŠ III. stupňa , ktoré skončil v roku 2018. / Phd./ Predchádzajúci zamestnávateľ potvrdil, že mal priznaný príplatok za prof. rozvoj 12% . Priniesol výmer, ale zaskočilo nás, že bol zaradený ako učiteľ s druhou atestáciou v pl, tr. 9. Toto sú jeho údaje o vzdelaní Univerzita M. Bela ukončené Mgr. programom učiteľstvo tel. výchovy. Rok ukončenia vzdelania druhého stupňa je máj 2012. Od roku 2014 pracoval ako učiteľ telesnej výchovy na rôznych školách a pre prax ma celkovo započítané k 31.12.22 8 rokov. V roku 2018 má ukončený III. stupeň vysokoškolského vzdelania na filozofickej fakulte s programom športová humanistika. Prosíme o radu ako by mal byť správne zaradený.

Ďakujeme pekne

Maria Pavlikova
učiteľ telesnej výchovy - doplnenie vzdelania

Dobrý deň,
Váš učiteľ telesnej výchovy skončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v roku 2012. Ak v roku 2018 získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Vašou úlohou je zistiť koľko rokov pedagogickej praxe mal ku dňu získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa, či sa dá uplatniť § 27 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. a zaradiť ho ako učiteľ s prvou atestáciou. Chýbajú presné údaje o praxi, nestačí uviesť rok 2018, ktorý má 365 dní. Dôležité je tiež, koľko presne pedagogickej praxe mal k 31. 8. 2019 alebo odkedy bol zaradený ako učiteľ s druhou atestáciou. Bohužiaľ nie všetci učitelia sú začínajúci, niekedy treba ísť do histórie. Zaradenie od predchádzajúceho zamestnávateľa môže slúžiť ako pomocné, ale Vy musíte vedieť prečo bol tak zaradený. Preto sa pýtate, ale podklady musia byť presné a podrobné.