2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
STAFKA
učiteľ telesnej výchovy - VŠ III. stupňa - doplnenie

Dobrý deň pani Pavlíková,

prosím Vás veľmi pekne ešte raz o radu zo zaradením pán učiteľ TV / základná škola / . Nevykonal žiadnu atestáciu, nebol trénerom, či reprezentantom Slovenska , iba sa raz zúčastnil ako rozhodca medzinárodných pretekov v roku 2004. Jeho získané vzdelanie III. stupňa vysvedčenie Univerzita M. Bela , filozofická fakulta, B. Bystrica dňa 30.08.2018. získaný titul / PhD./ program športová humanistika. Vzdelanie II. stupňa VŠ UK B. Bystrica Mgr. ukončené 09.05.2012 tá istá fakulta učiteľstvo TV. Ako ste písali, že musíme upresniť prax ku dňu 31.08.2019. K tomuto dátumu má započítané pre prax 3 roky a 17 dní. Tak by sme mohli uplatniť § 27 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. a zaradiť ho ako učiteľ s prvou atestáciou, lebo je pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej tri roky pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Prax ku dňu 31.12.2022 má podľa dokladov predložených zo soc. poisťovne len na 6 rokov a 17 dní k 31.12.2022 / ale nie 8 rokov ako uviedol predchádzajúci zamestnávateľ na výmere - išlo o strednú školu /. Výmer sme potrebovali na preukázanie príplatku za prof. rozvoj 12%, ktorý mal pán učiteľ vyplácaný . Ako učiteľ s druhou atestáciou bol zaradený od 12.04.2023 do 31.08.2023, kedy pracoval na strednej škole ako učiteľ TV. Je náš názor správny, že by mohol byť maximálne zaradený ako učiteľ s prvou atestáciou...

ďakujeme veľmi pekne za rady....

Maria Pavlikova
učiteľ telesnej výchovy - VŠ III. stupňa - doplnenie

Dobrý deň,
písala som Vám, že platové dekréty a všelijaké ústne podania nemôžu byť pre Vás smerodajné a vidíte, že som mala pravdu. Podkladom pre vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj nie je dekrét, to nie je Váš dokument, ten nemá byť v jeho spise u Vás. Potrebujete potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa, či mu bol vyplácaný kreditový príplatok k 31. 8. 2019, prípadne príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. ku dňu skončenia pracovného pomeru. Zaradenie ako učiteľ s prvou atestáciou je správne, tak ako som Vám písala.