2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marián Olejník
Učiteľ v špeciálnej triede MŠ

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať...
Ako absolvent študijného programu špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých v študijnom odbore 1.1.6 špeciálna pedagogika by som mal nastúpiť do špeciálnej triedy v materskej škole, kde nebudú umiestnené deti s mentálnym postihnutím ale inými postihnutiami či narušeniami (s normálnym intelektom).

Zaujíma ma, či budem spĺňať kvalifikáciu pre výkon tohto povolania a ak nie, tak by som mohol nastúpiť do zamestnania v prípade, že si doplním rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky? Aktuálne totiž študujem aj pomaturitné štúdium v odbore - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Ak správne vychádzam z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. príloha č. 1 časť I.

Učiteľ materskej školy -
Bod 11. V študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy.

Znamenalo by to pre mňa teda po absolvovaní uvedeného pomaturitného štúdia a rozširujúceho štúdia primárnej pedagogiky aj kvalifikáciu v oblasti predprimárneho vzdelávania na úrovni VŠ vzdelania II. stupňa?

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľ v špeciálnej triede MŠ

V súčasnosti platí bod 11 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy. Ak by ste uvedené vzdelania už mali absolvované, spĺňali by ste kvalifikačný predpoklad ako učiteľ materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania.