2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Henrieta74
UČITEĽKA 1. stupňa ZŠ a vyučovanie výchovy na 2. stupni ZŠ

Dobrý deň pani Pavlíková,

prosím Vás o posúdenie správnosti v zaradení p. učiteľky 2. stupňa ZŠ. Má ukončené učiteľstvo akademických predmetov biológia - geografia. Vzhľadom na to, že neučí svoje aprobačné predmety na 2. stupni v požadovanom rozsahu, je zaradená v PT 6.
V januári 2021 absolvovala rozširujúce štúdium "učiteľstvo pre primárne vzdelávanie". Môže absolvovaním tohto rozširujúceho štúdia kvalifikovane vyučovať výchovy /hudobná, výtvarná/ na 2. stupni ZŠ?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka 1. stupňa ZŠ a vyučovanie výchovy na 2. stupni ZŠ

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov na jednotlivých druhoch škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. V prílohe č. 1, 3. diel IV. časť 6. bod by mohol vyhovovať na potvrdenie kvalifikovanosti Vašej učiteľky na vyučovanie uvedených predmetov na druhom stupni základnej školy.