8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
revzhv123
Učiteľka AJ

Dobrý deň,
do pracovného pomeru nastupuje absolventka školy s týmto zameraním:

Univerzita Mateja Bela filozofická fakulta B.Bystrica : študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii št.predmetov anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra. titul Bc.
Univerzita Mateja Bela filozofická fakulta B.Bystrica : študijný študijný odbor : prekladateľstvo a tlmočníctvo v študijnom programe :ruský jazyk a kultúra, titul Mgr.

Bude učiť anglický jazyk. Bude kvalifikovaná podľa bodu 18 ,časť V učiteľ ZŠ pre druhý stupeň vyhlášky č. 437/2009?

Maria Pavlikova
Učiteľka AJ

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na vyučovanie predmetu ruský jazyk na druhom stupni základnej školy. Do pracovnej zmluvy jej dáte podmienku podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. doplniť si pedagogickú spôsobilosť. Na anglický jazyk nie je kvalifikovaná. Pri učiteľovi základnej školy posudzujeme vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

revzhv123
štátnica z AJ na FF fakulte

V bodu18 ods.a) ,časť V učiteľ ZŠ pre druhý stupeň vyhlášky č. 437/2009 sa je uvedené VŠ druhého stupňa ( čo má splnené ) a absolvovanie št .záverečnej skúšky na filozofických fakultách :
Ona má štátnu skúšku ako BC v št. odbore študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo :
vykonala štátnu skúšku z predmetov:
1.anglický jazyk a kultúra
2.ruský jazyk a kultúra
Tá štátnica z AJ - nespĺňa ten bod absolvovanie št .záverečnej skúšky na filozofických fakultách???

revzhv123
učitelka AJ

Bude zaradená ako začínajúci ped.zamestnanec?

Maria Pavlikova
Učiteľka AJ

Ak pani učiteľka nezískala prax, resp. ide o prvý pracovný pomer v školstve, tak ju v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. zaradíte do kariérového stupňa začínajúca učiteľka.

revzhv123
štátnica z AJ

Dobrý deň,
p.učiteľka má aj urobené DPŠ • Univerzita Mateja Bela B. Bystrica – pedagogická spôsobilosť na vyučovanie ruského jazyka.

Aby bola kvalifikovaná na AJ uvažuje o ďalšom štúdiu ,chce si urobiť štátnicu z Aj na štátnej jazykovej škole ( má ju robenú ako Bc stupeň C1). Štátnica z Aj na VŠ I stupňa je menej ako štátnica na štátnej jazykovej škole ?

revzhv123
Štátnica z AJ na jazykovej škole.

Dobrý deň,
prosím o Váš názor,bude postačovať ,aby bola kvalifikovaná učiteľka AJ na ZŠ, urobenie štátniea z Aj na štátnej jazykovej škole? alebo rozširujúce štúdium AJ?.

Maria Pavlikova
Štátnica z AJ na jazykovej škole

Štátnica na jazykovej škole alebo rozširujúce štúdium jazyka budú pri jej ostatnom vzdelaní rovnakým a postačujúcim plnením kvalifikačných predpokladov na vyučovanie cudzieho jazyka.