7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ala99
Učiteľka Aj na ZŠ

Dobrý deň, chcela by som poradiť ohľadom zaradenia učiteľky ZŠ do platovej triedy.
Pani učiteľka pracuje na základnej škole,ukončila vysokú školu II. stupňa -veterinárstvo-MVDr., absolvovala DPŠ, ale pre SŠ-stredné školy. Je zaradená v 9. platovej triede. Učí prevažne biológiu.
V týchto dňoch ukončí jazykovou skúškou na jazykovej škole AJ.
Postúpi do vyššej platovej triedy?
Podľa môjho názoru nie, mala by si urobiť DPŠ pre základné školy, až potom by mohla byť v 10. platovej triede. Alebo aj vyššej? Alebo by jej mohli byť priznané kredity? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka AJ na ZŠ

Pani učiteľka je na vyučovanie biológie nekvalifikovaná a správne zaradená do 9. platovej triedy. Po absolvovaní štátnej jazykovej skúšky, ak bude učiť daný jazyk, pani učiteľka bude zaradená v 10. platovej triede ako samostatná učiteľka, pretože bude plniť kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzieho jazyka podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť V., bod 18b. Jazyk by mala vyučovať podľa ods. 3, (polovicu týždennej vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu), prípadne ods. 4 (jednu tretinu vyučovacej povinnosti) §7 zákona č. 317/2009 Z. z. Po troch rokoch pedagogickej praxe jej riaditeľ školy vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov v súlade s §47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. Toto osvedčenie jej riaditeľ vydá bez ohľadu na vyučovaný predmet a bude jej vyplácať kreditový príplatok. Ak však bude naďalej učiť biológiu, na základe vykonanej jazykovej skúšky do vyššej triedy nepostúpi.

ala99
Učiteľka jazykov na ZŠ

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Znamená to teda, že každý, kto absolvuje akúkoľvek vysokú školu a zároveň jazykovú školu, bude učiť najmenej jednu polovicu týždenného úväzku vyštudovaný jazyk, taký učiteľ je v zmysle časti V. bodu 18 b vyhlášky 437/2009 Z.z. kvalifikovaný a zaradený v 10. platovej triede? Nevzťahuje sa na takého učiteľa §60 ods. 1 zákona 317/2009 v znení neskorších predpisov, čiže, že nezískal pedagogickú spôsobilosť? Ďakujem.

Anonymous
Dobrý deň, pani Pavliková, v

Dobrý deň, pani Pavliková,
v odpovedi píšete, citujem: "Po troch rokoch pedagogickej praxe jej riaditeľ školy vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov v súlade s §47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z."
V praxi to znamená, že aj keď učiteľka vykonávala pedagogickú prax pred absolvovaním štátnej jazykovej skúšky (resp. v priebehu jej absolvovania) napr. päť rokov, riaditeľ jej môže vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov až po uplynutí ďalších troch rokov pedagogickej praxe odo dňa získania štátnej jazykovej skúšky???
Alebo to znamená, že ak ku dňu získania štátnej jazykovej skúšky učiteľa získala minimálne tri roky pedagogickej praxe, riaditeľ jej môže vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov nasledujúcim dňom od získania štátnej jazykovej skúšky???
Ďakujem za vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Učiteľka AJ na ZŠ

Na vyučovanie jazykov je vo vyhláške veľa kombinácii vzdelaní, samozrejme vždy je to vysoká škola druhého stupňa a napr. jazyková skúška. Vtedy nemusí mať DPŠ. Pri iných "kombináciách" vysokej školy a iných druhov štúdia jazyka sa vyžaduje aj DPŠ. Vždy sa to musí dané vzdelanie posúdiť slovíčko po slovíčku s vyhláškou. V tomto prípade je to tak, ako som napísala.

Maria Pavlikova
Učiteľka AJ na ZŠ

Áno, počíta sa aj pedagogická prax pred vykonaním jazykovej skúšky. Osvedčenia o priznaní 60 kreditov za jazykovú skúšku sa začali vydávať v januári 2012 podľa § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. všetkým pedagogickým zamestnancom, a odborným zamestnancom za podmienky 3 rokov pedagogickej alebo odbornej praxe a dokladu o vykonaní jazykovej skúšky. Nesleduje sa, či jazyk učí. Dnes, keď zamestnanec doručí vysvedčenie o absolvovaní jazykovej skúšky a má tri roky pedagogickej praxe, riaditeľ školy je povinný vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov. Je to tak ako píšete v poslednej vete otázky.

ala99
Učiteľka jazykov na ZŠ

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za odpoveď.