18 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kdonatova
Učiteľka ANJ na ZŠ kvalifikácia

Dobré ráno pani Pavlíková

Mám Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Fakulte Managementu UK a základnú štátnu jazykovú skúšku z ANJ. Prosím Vás môžem vyučovať ANJ na základných školách ako kvalifikovaný učiteľ? Ďakujem pekne za Vašu odpoveď

Mgr. Donátová

Maria Pavlikova
Učiteľka ANJ na ZŠ kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľské a štátna jazyková skúška vo vyhláške ako kvalifikačný predpoklad uvedené nie je. Podľa zrušenej vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. takéto vzdelanie bolo plnením kvalifikačného predpokladu. Na viacerých miestach na tomto portáli je rovnaká otázka ako Vaša a v každej odpovedi uvádzam rovnaké znenie, že sa neviem dopátrať, či to z vyhlášky vypadlo zámerne alebo omylom. Tak aj Vám píšem rovnako.

Maria Pavlikova
Učiteľka ANJ na ZŠ kvalifikácia

Dopĺňam predchádzajúcu odpoveď a ospravedlňujem sa Vám a aj niekoľkým ďalším, ktorým som poskytla nesprávnu odpoveď. Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzích jazykov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II., III. a IV. časť a tiež v 3. diele, IV. časť bod 1 a 2, a VI. časť bod 1 a bod 2. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je zamerané na učiteľstvo a štátna jazyková skúška sú plnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka aj naďalej. Vzhľadom k tomu, že táto kombinácia vzdelaní je uvedené v 3. diele "Vzdelanie uznané len na vyučovanie príslušných predmetov, ktoré nie je kvalifikačným predpokladom podľa § 10 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. " nevyžaduje sa doplnenie pedagogickej spôsobilosti a preto tento učiteľ je kvalifikovaný výlučne na vyučovanie cudzích jazykov a žiadnych iných predmetov a podľa môjho názoru by sa mu nemal dopĺňať úväzok vyučovaním iných predmetov, kde sa pedagogická spôsobilosť vyžaduje.

Janka MA
kvalifikácia pre učenie ANJ

Dobrý deň pani Pavlíková. Mám ná vás otázku ohľadom kvalifikácie vyučovania cudzích jazykov na prvom stupni ZŠ. Mám vyštudovanú vysokú školu v Trnave, Pedagogickú fakultu, odbor Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, získala som titul Mgr. Učím na základnej škole, som triedna učiteľka a pridelili mi aj učenie anglického jazyka. Zatiaľ ho učím nekvalifikovane, a chcela by som, aby som bola kvalifikovaná na vyučovanie predmetu Anglický jazyk pre 1. stupeň základnej školy. Budem mi platiť inovačné vzdelávanie, ktoré ponúka v súčasnosti Nadácia Aspekt, jazyková škola v Nitre? Názov predmetu je Anglický jazyk pre učiteľov ZŠ a MŠ - alebo je potrebné aby som si urobila rozširujúce štúdium na vysokej škole. Ďakujem Vám za informáciu

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre učenie ANJ

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na jednotlivých druhoch škôl a aj jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020. Inovačné vzdelávanie, ktoré uvádzate, vo vyhláške uvedené nie je ako kvalifikačný predpoklad. Podľa môjho názoru jeho absolvovaním splníte kvalifikačný predpoklad, pretože je určené pre učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania, ktorí sú zaradení v kariérovom stupni samostatný a vzdelávanie je akreditované ministerstvom školstva.

Janka MA
kvalifikácia pre učenie ANJ

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď pani Pavlíková, pomohli ste mi. Práve mi aj naša pani riaditeľka napísala, že absolvovaním tohto vzdelávania tento predpoklad splním, tak verím, že je to tak. Všetko dobré prajem.

Lucia27
Pedagogické minimum alebo 2. ročné štúdium

Pekný deň prajem. Na UKF som ukončila žurnalistiky a dosiahla som najvyššie vzdelanie - 2. stupeň + rigorózn skúška. Je lepšie, ak by som chcela vyučovať, urobiť si 2. Stupeň učiteľstvo predmetov slovenský jazyk v kombinácii s niečím? Pedagogické minimum mi (z odpovedí iným) mi zjavne nestačí.

Aké predmety by sa ešte dali prípadne nakombinovať ak mám štátnicu zo slovenského jazyka, dejín žurnalistiky, anglického jazyka, rozhlasovej a televíznej tvorby?

Maria Pavlikova
Pedagogické minimum alebo 2. ročné štúdium

Pedagogické minimum alebo 2. ročné štúdium - neviem, čo máte na mysli, lebo aj pedagogické minimum (doplňujúce pedagogické štúdium) trvá najmenej dva roky. Nezískate ním kvalifikáciu na vyučovanie na základnej škole pre žiadny predmet. V tomto prípade štátnice nestačia. Máte vedomosti zo slovenského jazyka a anglického jazyka - učiteľské štúdium týchto dvoch predmetov by bolo asi najvhodnejšie.

Katarína Buranská
Prvá atestacia

Poprosím Vás viete mi poradiť, ako sa píše portfólio k prvej atestácie ? Ako má vyzerať? Ďakujem.

Marko H.
Kvalifikácia na vyučovanie anglického jazyka pre základné školy

Dobrý deň,
som učiteľom anglického jazyka na základnej škole. Na strednej škole som získal štátnu skúšku z anglického jazyka C1 - C2. Vysokoškolským štúdiom som získal titul inžinier v odbore ekológia a ochrana biodiverzity na Technickej Univerzite vo Zvolene.

Snažil som sa nájsť vhodné miesto pre absolventa môjho odboru na získanie DPŠ, ale tie školy, ktoré boli vhodné, sa týkali kvalifikácie učiteľstva na stredných školách. (Napr. TUZVO - akreditovaný študijný program DPŠ v odbore ekologické a environmentálne predmety)

Spĺňam podmienky na to, aby som mohol učiť ako kvalifikovaný učiteľ angličtiny na základnej škole?

Je nutné absolvovať DPŠ v mojom prípade? Môj zamestnávateľ to odo mňa vyžaduje.

Aké mám možnosti získania kvalifikácie na výučbu iných predmetov (napr. Hudobná výchova, Občianska náuka, Biológia, Geografia...)?

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na vyučovanie anglického jazyka

Štátnu skúšku z anglického jazyka ste nemohli získať na strednej škole. Pozrite vysvedčenie. Ak ste ju získali na štátnej jazykovej škole a máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako pedagogické, ste kvalifikovaný učiteľ cudzieho jazyka v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 3. diel, IV. časť 1. alebo 2. bod. aj bez DPŠ, pretože tam uvedená nie je. Ak by ste získali DPŠ , žiadna škola Vám nevystaví vysvedčenie o absolvovaní DPS na jazyky, ale iba na odborné štátnicové predmety. Požadovať DPŠ vyhláška nevyžaduje. Získať kvalifikáciu na výučbu iných predmetov (napr. Hudobná výchova, Občianska náuka, Biológia, Geografia...) nie je také jednoduché ako by sa zdalo. Nie ste učiteľ, tak si predmety nemôžete jednoducho rozširovať. O možnostiach sa Informujte sa na príslušnej vysokej škole.

Marko H.
Kvalifikácia na vyučovanie anglického jazyka pre základné školy

Ďakujem za odpoveď :)

ilga
K. Buranskej

Práve pre Vás je pripravené inovačné vzdelávanie Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca.
Prihlásiť sa môžete tu:
https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2178

ilga
Atestačné portfólio

V tomto prípade hovoríme o atestačnom portfóliu, pozrite si Pokyn ministra školstva č. 39/2017, zaraďte sa podľa stupňa, druhu kvalifikácie, do portfólia zakladáde, vkladáte dokumenty, ktorými preukazujete Vaše profesijné kompetencie, t.j. vzorové prípravy na vyuč.hodinu, články publikované v odb.časopisoch či na konferenciách, ale aj diplomy, certifikáty o ukončených vzdelávaniach a pod. Vonkajšia úprava sa nehodnotí, len obsah, t.j. vložené dokumenty.

Mária Hulvejová
ANJ - 1.stupeň ZŠ

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ako to je keď mam vyštudovane učiteľstvo 1. stupňa v Prešove a chcela by som si urobiť ANJ ale na jazykovej škole v Poprade https://jazykovka-poprad.sk/. Bude mi v školstve uznaná štátna jazyková škola a budem kvalifikovaná učiteľka ANJ? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
ANJ - 1.stupeň ZŠ

Máte vyštudované učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Mária Hulvejová
ANJ - 1.stupeň ZŠ

Mám ukončený 2.stupeň VŠ učiteľ pre primárne vzdelávanie. Učím na 1. stupni.

Maria Pavlikova
ANJ - 1.stupeň ZŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1., 1. diel, II. a III. časť. Na vyučovanie cudzieho jazyka ako kvalifikačný predpoklad nie je uvedená kombinácia učiteľského vzdelania a štátna jazyková skúška.