5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
janinkaxy
Učiteľka matematiky a náhrada 1. kv. skúšky

Učiteľka matematiky na základnej škole má ukončené tieto vzdelania:

v roku 1998, Technická univerzity v Košiciach,Fakulta výrobných technológií, odbor: všeobecné strojárstvo
v roku 1998, Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied - menovaná získala pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných technických predmetov na stredných školách,
v roku 2008, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, rozširujúce štúdium matematiky.

Moja otázka: Menovanej rozširujúce štúdium matematiky platí ako splnenie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie daného predmetu na základnej škole a zároveň jej to platí ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky?

Ak menovanú zaradím do 11. platovej triedy - učiteľ s prvou atestáciou, urobím správne?

Maria Pavlikova
Učiteľka matematiky a náhrada 1. kv. skúšky

Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na vyučovanie matematiky. Na ostatné neviem odpovedať, pretože chýbajú údaje o pedagogickej praxi k 1. 11. 2009.

janinkaxy
Učiteľka matematika a náhrada 1. kv. skúšky

Pani učiteľka má k 1.11.2009 6 rokov 88 dní pedagogickej praxe (bez materskej a rodičovskej dovolenky).

Maria Pavlikova
Učiteľka matematiky a náhrada 1. kv. skúšky

Ak pani učiteľka pracovala v školstve, učila kvalifikovane, absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium, tak po piatich rokoch pedagogickej praxe jej mala byť uznaná náhrada prvej kvalifikačnej skúšky za doplňujúce pedagogické štúdium. Ak neučila kvalifikovane, tak samozrejme, že nie. Po absolvovaní rozširujúceho štúdia matematiky jej mohla byť uznaná náhrada prvej kvalifikačnej skúšky za predpokladu, že učila kvalifikovane. Ak by jej bola uznaná náhrada prvej kvalifikačnej skúšky za doplňujúce pedagogické štúdium, tak za rozširujúce štúdium jej bolo možné priznať 60 kreditov v januári 2012. Z Vašej otázky som sa nič nedozvedela a neviem, prečo to riešite dnes, keď všetky termíny dávno uplynuli.

janinkaxy
Učiteľka matematika a náhrada 1. kv. skúšky

Áno, možno to riešim po termíne podľa Vašich znalostí. Ale táto zamestnankyňa k nám nastúpila do práce 15.1.2018 a potrebovala som vedieť, že keď som ju zaradila do 11. platovej triedy ako učiteľku s prvou atestáciou, či som urobila správne.
Ďakujem. Poradili ste mi.