3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mullerova
učiteľka MŠ

Dobrý deň p. Pavlíková prosím o radu
Do pracovného pomeru chceme zobrať učiteľku MŠ ktorá má VŠ 2 stupňa v odbore pedagogika so zameraním na predškolskú výchovu v roku 1992 a v roku 2000 si urobila rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika PaedDr. V roku 2012 získala titul PhD za predškolskú a lementárnu pedagogiku môžeme ju zaradiť do 12 plat. triedy.Keď rigiróznu skúšku má z inej podkategórie.Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Učiteľka materskej školy

Ak má Vaša pani učiteľka 6 rokov pedagogickej praxe (pravdepodobne má viac) a absolvovala tretí stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.) v odbore predškolská a elementárna pedagogika s ohľadom na § 27 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. ju zaradíte do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s druhou atestáciou. Za vykonanie rigoróznej skúšky jej priznáte 60 kreditov a budete vyplácať kreditový príplatok. Ak osvedčenie o priznaní 60 kreditov za rigoróznu skúšku získala u predchádzajúceho zamestnávateľa, budete pokračovať v jeho vyplácaní. Ak jej predchádzajúci zamestnávateľ za vykonanú rigoróznu skúšku priznal po piatich rokoch pedagogickej praxe náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, tak kreditový príplatok vyplácať nebudete.

mullerova
učitelka MŠ

Ďakujem za kvalitnú a zrozumiteľnú odpoveď. Prajem všetko dobré.