2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gabriela Kopková
Učiteľka MŠ s 1. atestáciou

Zaradenie učiteľky MŠ s 1. atestáciou

Dobrý večer,

na moju otázku ohľadom zaradenia učiteľky mš s 1. atestáciou (uvádzam absolvované vzdelanie - 2018: 1. atestácia - učiteľ/učiteľ pre predprimárne vzdelávanie MPC Prešov; 2013: Prešovská Univerzita, FHPV, študijný program učiteľstvo pedagogiky v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov; 2009 - 2010 : Prešovská Univerzita, Filozofická fakulta, doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo akademických predmetov; 2006 - 2008 : Prešovská Univerzita, FHPV, odbor – pedagogika, 2003 - 2006 : Prešovská Univerzita, FHPV, odbor – vychovávateľ; 1981 - 1985 : Stredná pedagogická škola Klementa Gottwalda Prešov) , ste mi dňa 25.3.2020 dali takéto stanovisko: Na základe uvedených vzdelaní ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni strednej pedagogickej školy. Predpokladám, že štúdium bolo zameraná pre učiteľky materských škôl. Prvú atestáciu ste absolvovali nadväzne na toto vzdelanie a preto Vám patrí zaradenie do 6. platovej triedy, pracovná trieda jeden.

Chcem sa spýtať, či od toho času došlo k legislatívnym zmenám, úpravám ohľadom zaraďovania... Ak áno, tak od kedy a ako by som podľa „možných „ zmien mala byť zaradená.

Nedávno som si totiž našla Vaše stanovisko zo 16.8.2023:... . Pani učiteľka v druhom prípade je tiež kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované pre učiteľku materskej školy. Dovolím si predpokladať, že vykonaná atestácia je k ÚSO vzdelaniu, tak ju zaradíte do 7. platovej triedy.

Bola to odpoveď na tento dotaz:...učiteľka ukončené stredoškolské vzdelanie učiteľstvo pre materské školy,
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore vychovávateľstvo a prvá atestáciu pre kategóriu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ s 1. atestáciou

Dobrý deň,
nestáva sa to často chvalabohu), že urobím takúto chybu. Veľmi sa ospravedlňujem. Ak by pisateľka hľadala v odpovediach ako Vy,, dúfam, že túto opravu nájde. Správna odpoveď mala byť : Pani učiteľka v druhom prípade je tiež kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované pre učiteľku materskej školy. Dovolím si predpokladať, že vykonaná atestácia je k ÚSO vzdelaniu, tak ju zaradíte do 6. platovej triedy. Odpoveď pre Vás z 25. 3. 2020 bola správna.