7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
martina0607
učiteľka MŠ - zaradenie do PT

Dobrý deň, chcem sa opýtať na zaradenie do platovej triedy učiteľky MŠ, ktorá ukončila VŠ II. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Môže byť zaradená do 10 PT ak v materskej škole je 1 bežná trieda s 22 deťmi.

Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ - zaradenie do PT

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I. Vzdelanie, ktoré uvádzate nie je splnením kvalifikačných predpokladov pre učiteľku v materskej škole, kde sa vyžaduje vzdelanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Zaradiť ju môžete do 9. platovej triedy ako začínajúcu a po ukončení adaptačného vzdelávania ako nekvalifikovaná bude naďalej v 9. platovej triede.

daniela daniela
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcela by som informáciu o zaradení do platovej triedy. má strednú školu - nie pedagogickú, VŠ I. st. predškolská a elementárna pedagogika a VŠ II. stupňa učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. ak budem učiť v MŠ a ešte nemám adaptačné vzdelávanie mala by som byť stále v 9. triede, a ak si urobím 1. atestáciu? je nejaka možnosť dostať sa v MŠ s mojim vzdelaním do 10. triedy? dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe Vášho vzdelania ste kvalifikovaná na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Po zohľadnení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I, písm. A ako začínajúca budete zaradená do 9. platovej triedy, po ukončení adaptačného vzdelávania do 9. platovej triedy a po vykonaní prvej atestácie do 10. platovej triedy.

Ľuptáková
zaradenie do plat. triedy

Dobrý deň, prosím o odpoveď: som učiteľka MŠ 40 rokov, mám ukončený I. stupeň VŠ, odb. vychovávateľstvo, ale nakoľko mám dlhoročnú prax v MŠ, som vedená ako kvalifikovaná uč., zaradená do 8. plat. triedy, ako samostatný pedag. Nemám nárok byť v 9. plat. triede? ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Neuvádzate akú máte strednú školu a na základe čoho ste kvalifikovaná. Na základe Vami uvádzaného vzdelania ste nekvalifikovaná, zaradenie do 8. platovej triedy je síce reálne, ale Vy ste nekvalifikovaná. Žiadna prax nenahrádza vzdelanie. Pravdepodobne na základe Vašej dlhoročnej praxe ste naďalej v pracovnom pomere a dávno Vám uplynuli všetky lehoty na doplnenie vzdelania a zamestnávateľ to mal v minulosti riešiť. Zaradenie do 9. platovej triedy v zaradení učiteľka materskej školy neprichádza do úvahy.

Ľuptáková
kvalifikácia

Nesúhlasím s Vami! Myslím si, že učiteľka aj keď s ukončením odb. vychovávateľ, má URČITE väčšie a bohaté skúsenosti za tie roky praxe, ako absolventi katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky! Kvalifikáciu mi schválila p. inšpektorka po konzultácii na MPC!!! Vaša odpoveď nie je SPRÁVNA!!!