6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ivanaxx358
Učiteľka MŠ - zaradenie do PT

Dobrý deň, veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť p.Mgr. Pavlíková informáciu ohľadom zaradenia učiteľky MŠ do PT.

Vzdelanie : VŠ II.st. - Ekonomická univerzita - ekonomika
DPŠ - 2 r. - štátnica
Etická výchova - 2 r. - štátnica
Ako učiteľka MŠ by bola zaradená v 5 PT ako nekvalifikovaná ? Od 09/2020 začne štúdium na Pedag. a soc. akadémii - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Po úspešnom absolvovaní tohoto štúdia by mohla byť zaradená v 6 PT ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ - zaradenie do PT

Ak ide o prvý pracovný pomer v školstve, zaradíte pani učiteľku do kariérového stupňa začínajúca učiteľka a do adaptačného vzdelávania. Vzhľadom, k tomu, že pani učiteľka nemá požadované vzdelanie, dáte jej podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru splniť kvalifikačný predpoklad. Ako začínajúcu s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa ju zaradíte do 6. platovej triedy a v 6. platovej triede bude zaradená aj po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania a tiež po absolvovaní učiteľstva pre materské školy na sociálnej akadémii na úrovni ÚSO.

Ivanaxx358
Učiteľka MŠ - zaradenie do PT

Dobrý deň, veľmi pekne Vám ďakujem.

Jana301070
učiteľka mš

Dobrý deň, prosím Vás ako správne zaradiť do PT začínajúcu učiteľku mš s nasledovným vzdelaním :

SŠ - gymnázium
VŠ I.st. - št.program a odbor andragogika
VŠ II.st. - št.odbor pedagogika, št.program sociálna pedagogika.
Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ

Začínajúcu učiteľku materskej školy s iným ako požadovaným vzdelaním s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa zaradíte do 6. platovej triedy aj s príplatkom začínajúceho pedagogického zamestnanca podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ostane v 6 platovej triede. Pri vzniku pracovného pomeru jej dáte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať požadované vzdelanie a splniť kvalifikačný predpoklad do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve.

Jana301070
učiteľka mš

Ďakujem veľmi pekne..