2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
safriana
učiteľka v MŠ

Dobrý deň, mám ukončené Bc. štúdium, odbor: pedagogika, štud. program: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, ktoré ukončím v máji 2013 Mgr. štátnicou. Zároveň som si poslala prihlášku na rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky, ktoré je novinkou v rámci celoživotného vzdelávania, začnem ho od teraz a mala by som ho ukončiť cca v júni 2014. Môžem sa o pracovné miesto učiteľky v MŠ uchádzať už teraz? Ďakujem za odpovede.

z.duchonova
Miesto učiteľky MŠ

Podľa popisu ukončeného vzdelania a na základe vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť I. Učiteľ Materskej školy, síce teraz ešte nespĺňate kvalifikačné predpoklady v plnom rozsahu, ale po absolvovaní rozširujúceho štúdia predprimárnej pedagogiky v roku 2014 nadobudnete úplnú kvalifikáciu na výkon práce.

O pracovné miesto učiteľky materskej školy sa síce môžete uchádzať aj teraz, avšak riaditeľ materskej školy pri prijímaní zamestnanca uprednostní uchádzača, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v plnom rozsahu.