14 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
M_Hegedus
Učiteľka v MŠ

Dobrý deň,

prosím o radu vo viacerých otázkach:
Mám ukončenú strednú pedagogickú školu,odbor učiteľstvo v mš v roku 1994, v mš som na Slovensku ešte nikdy nepracovala,ale pracovala som ako učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský a nemecký jazyk 10 rokov ( VŠ 2.stupeň ).Mám aj 1.atestáciu v odbore nemecký jazyk.
13 mesiacov som pracovala v jasliach v Nemecku a 6 mesiacov v materskej škole v Rakúsku. Od septembra 2016 začínam pracovať ako učiteľka mš na Slovensku.
Chcela by som sa opýtať,či musím absolvovať adaptačné vzdelávanie a aké by malo byť moje zaradenie do platovej triedy.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka v MŠ

Ak ste pracovali 10 rokov ako učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov na druhom stupni základnej školy, adaptačné vzdelávanie nie ste povinná absolvovať. Na úrovni úplného stredného odborného vzdelania spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť v materskej škole, ale Vaše vysokoškolské vzdelanie je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I. Patrí Vám zaradenie do 9. platovej triedy.

M_Hegedus
Učiteľka v MŠ

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Chcela by som sa dodatočne opýtať, či sa mi v mojej 9. platovej triede započítava
10-ročná prax v školstve na 2.stupni a prax v zahraničí.

Maria Pavlikova
Učiteľka v MŠ

Ak ste pracovali 10 rokov ako učiteľka druhého stupňa základnej školy, táto prax je pedagogická a zamestnávateľ Vám ju v plnom rozsahu započíta. Ostatnú prax Vám zamestnávateľ započíta podľa toho ako to má upravené vo vnútornom mzdovom predpise.

M_Hegedus
zaradenie do 10. platovej triedy

Dobrý deň,
pracujem ako učiteľka mš, som zaradená do 9. platovej triedy. Aký je, prosím Vás, postup na získanie ,resp. zaradenie do 10. platovej triedy.Mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu a VŠ všeobecnovzdelávacie predmety, 1.atestáciu v odbore nemecký jazyk. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do 10. platovej triedy

Vo Vašom prípade by bolo vhodné absolvovať rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky.

M_Hegedus
Vzdelávanie a štúdium predškpedagogiky

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď,pani Pavlíková.
Ešte by som sa chcela opýtať,resp.uistiť,či aj v učiteľstve pre mš je rovnaký postup pri vzdelávaní ako v učiteľstve pre ZŠ a SŠ.,t.z.,že po absolvovaní rozširujúceho štúdia by som sa mohla ďalej kontinuálne vzdelávať a získavať kredity, prípadne urobiť atestáciu v obore predškolská pedagogika?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Vzdelávanie a štúdium predšk. pedagogiky

Zákon č. 317/2009 Z. z. všeobecne nestanovuje podmienky zvlášť je jednotlivé podkategórie učiteľa, ale uvádza všeobecne "pedagogický zamestnanec" Učiteľka materskej školy je pedagogický zamestnanec a môže sa kontinuálne vzdelávať, získavať kredity, vykonať atestáciu a pod. Je len jedna podmienka musí byť kvalifikovaná, teda u Vás po absolvovaní rozširujúceho štúdia. Vy ste kvalifikovaná na úrovni stredoškolského vzdelania, môžete sa vzdelávať aj pred alebo počas rozširujúceho štúdia, ale neposunie Vás to do vyššej platovej triedy, tak ako stála pôvodná otázka

M_Hegedus
Rozširujúce štúdium - Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

Dobrý deň, pani Pavlíková,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o radu , ako treba postupovať,
ak som začala študovať rozširujúce štúdium na IPV Žilina (UMB) odbor Uiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie s tým, že si rozširujem vzdelanie v rámci dosiahnutého II. stupňa VŠ a ide mi o postup do 10.platovej triedy,,, pričom v 2.semestri 1.ročníka nám bolo oznámené, že majú akreditáciu len na bakalárske štúdium, tým pádom takmer pre všetky študentky ,ktoré absolvovali SPgŠ a Mgr. alebo Ing, je toto štúdium irelevantné.
Na stránke UMB v BB sa uvádza -citujem :
"Hlavný cieľ: Absolvovaním rozširujúceho štúdia učiteľstva pre predprimárne vzdelávanie
pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej
činnosti - rozširuje si kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého stupňa vzdelania na výkon
ďalšej podkategórie podľa § 13 zákona č. 317/2009 Z. z., ktorou je učiteľ pre predprimárne
vzdelávanie (učiteľ materskej školy).
Cieľová skupina: Štúdium je určené pre absolventov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
v študijnom odbore učiteľstvo. Rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický
zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods.
1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

Pred nástupom sme sa viaceré študentky informovali aj na IPV Žilina, kde sme dostali odpoveď , citujem:"
...absolvovaním rozširujúce štúdia pre predprimárne vzdelávanie získate vzdelanie pre MŠ na úrovni II. stupňa vysokej školy. Pre zaradenie do platovej triedy odporúčam kontaktovať Min. školstva, odbor pedag. a odborných zamestnancov. Záleží od dĺžky praxe, ukončeného vzdelania... Štúdium je realizované cez víkendy."

Za Vašu odpoveď veľmi pekne ďakujem.
M Hegedus Gajdošová

Tanja
Akreditacia predprimarne vzdelavanie

M.Hegedus. Dobry den,chcem sa spytat ako dopadla ta akreditacia pod IPV ZA- rozsirujuce studium pre predprimarne vzdelavanie? Dakujem velmi pekne

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium - Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

Akú odpoveď očakávate ? Ja nie som ani Vaša fakulta ani tá organizácia, ktorá im mala udeliť alebo neudelila akreditáciu. Ja odpovedám na otázky týkajúce sa plnenia kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Lucka Cirbusova
učiteľka MS

Dobrý deň, chcem sa spýtať vi s kojím vzdelaním by šomlójske učiť v MS mám skoncenu strednú pedagogicku a sociálnu akadémiu v odbore animátor voľného času, nedávno som skončila VS na pedagogickej fakulte - odbor liečebná pedagogika. Keď učiť nebudem môcť, aké ďalšie vzdelanie alebo najlepšie a najkrajšie riešenie by ste mi odporučili sby som mohla učiť v MS. ďakujem veľmi pekne za odpoved, prajem pekný deň

Lucka Cirbusova
kvalifikovaná učiteľka MS

Dobrý deň, chcem sa spýtať ci s mojim vzdelaním by som mohla učiť v MS mám skoncenu strednú pedagogicku a sociálnu akadémiu v odbore animátor voľného času, nedávno som skončila VS Bc. na pedagogickej fakulte - odbor liečebná pedagogika. Keď učiť nebudem môcť, aké ďalšie vzdelanie alebo najlepšie a najkrajšie riešenie by ste mi odporučili sby som mohla učiť v MS. ďakujem veľmi pekne za odpoved, prajem pekný deň

Maria Pavlikova
Kvalifikovaná učiteľka MŠ

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky na učiteľov materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č.1 časť I. Učiteľ materskej školy. Hociktoré z uvedených vzdelaní musíte absolvovať, lebo svojim vzdelaním nie ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy. Skúste, či by sa nedalo nadviazať na Vaše dosiahnutú vzdelanie magisterské štúdium predškolskej pedagogiky.