4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ing. Paťka
Učiteľka v MŠ

Dobrý deň, keďže som sem už písala a bolo to bez odpovede, skúsim ešte raz. Mám ukončenú strednú školu Obchodnú akadémiu, VŠ Technická univerzita v Košiciach - Letecká fakulta. Momentálne študujem pomaturitné štúdium - Stredná odborná škola odbor Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Už niekoľko mesiacov pracujem v MŠ a chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy a akej platovej skupiny patrím s mojím vzdelaním. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
Učiteľka v MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Dôležitý je dátum uzatvorenia pracovného pomeru a tiež podmienka na získanie kvalifikačného predpokladu podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Keďže Vaša otázka neposkytuje požadované údaje, môžem iba skonštatovať, že ste nekvalifikovaná učiteľka materskej školy a môžete byť zaradená po ukončení strednej odbornej školy odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie, ktoré je iné ako požadované do 6. platovej triedy a to po úspešnom absolvovaní adaptačného vzdelávania, ktoré tiež neuvádzate. Neviem akú skupinu máte na mysli. Pravdepodobne som Vám preto neodpovedala, lebo moja odpoveď je len plná domýšľaní. Na tomto portáli je veľmi veľa odpovedí, ktoré by Vám pomohli zorientovať sa v otázke i v odpovediach.

Ing. Paťka
Učiteľka v MŠ

Dobrý deň, môj pracovný pomer v MŠ ako učiteľka trvá od 12.9.2022, v pracovnej zmluve som zaradená v kariérnom stupni ako "Začínajúci učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ MŠ). Tiež som od septembra zaradená v adaptačnom procese, ktorý stále trvá. Tak by som sa chcela opýtať ešte raz, do akej platovej triedy by som teda mala byť zaradená? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Učiteľka v MŠ

Ako začínajúca učiteľka materskej školy ste zaradená v 6. platovej triede. V 6. platovej triede budete zaradená aj po ukončení strednej odbornej školy odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo., a to s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie, ktoré je iné ako požadované.