2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Učiteľka ZŠ - geografia

Dobrý deň, mám otázku ohľadom zaradenia učiteľky geografie. Ako pedagogický zamestnanec už pracuje od roku 2014 (najprv ako AU, neskôr ako učiteľka geografie. ) Má vyštudované UKF v Nitre, Fakulta prírodných vied, odbor geografia v regionálnom rozvoji, neskôr v roku 2017 si urobila rigoróznu skúšku a v roku 2018 ukončila ešte VŠ I. stupňa - špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
1. Je táto učiteľka kvalifikovaná na vyučovanie geografie?
2. Môže si táto pani učiteľka nárokovať na príplatok za profesijný rozvoj ešte za rigoróznu skúšku, ktorú urobila v roku 2017?
Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Učiteľka ZŠ - geografia

Pani učiteľka, ak má doplňujúce pedagogické štúdium na vyučovanie predmetu geografia, tak je kvalifikovaná učiteľka geografie. Ak vykonala rigoróznu skúšku v roku 2017 a mala tri roky pedagogickej praxe, tak jej mal zamestnávateľ v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. vystaviť osvedčenie o priznaní 60 kreditov a vyplácať kreditový príplatok. O vyplácaní kreditového príplatku, resp. príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Vám bola povinná doniesť potvrdenie o jeho vyplácaní.