Uhádni, čo to je

Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Umenie a kultúra.

Uhádni, čo to je

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra

Podoblasť

Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

Úloha:

  • Na obrázku vidíte tiene rôznych predmetov a zvierat. Pokúste sa ich pomenovať podľa ich tieňa a priradiť k správnemu obrázku.
  • Medzi nakreslenými tvarmi nájdi tvar jedného zvieratka a obkresli ho farebnou pastelkou alebo farebnou fixkou.

Stiahnite si dokument