4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
revzhv123
Ukončenie adaptačného vzdelávania

Dobrý deň,
Učiteľ ZŠ ukončil adaptačné vzdelávanie dňa 05.06.2019 ( vytavený protokol) Riaditeľka školy vydala rozhodnutie o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania dňa 28.06.2019. Zamestnanec sa nevzdal odvolania, čakáme 15 dní. Vyplácanie príplatku začínajúcemu zamestnancovi ukončíme po nadobudnutí rozhodnutia o ukončení adaptačného vzdelávania: t.j. (od 14.07.2019 nebude poberať tento príplatok.)
Zároveň ho zaradíme do kariérového stupňa „samostatný učiteľ základnej školy“, a to bez ohľadu na skutočnosť, či spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti učiteľa ZŠ alebo nie. ( vyučuje aprobačný predmet, menej ako jedna polovica znížená o jednu hodinu, teda nie viac ako polovicu ).
Je to tak správne?

Maria Pavlikova
Ukončenie adaptačného vzdelávania

V podstate je to tak ako uvádzate. Do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec bude zaradená až do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, teda kým nezačne plniť podmienku podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., prípadne ak bude študovať tak aj naďalej.

Anka69
Rozhodnutie o úspešnom ukončení AV od 01.09.2019

Dobrý deň, v zákone č. 138/2019 o PZ a OZ sa v § 51 a v § 52 nepíše o vydaní rozhodnutia o úspešnom ukončení AV. Uvádza sa len vydanie protokolu o ukončení AV. To zanmená, že dokladom o ukončení AV bude po novom už len protokol?

Maria Pavlikova
Rozhodnutie o úspešnom ukončení AV od 01.09.2019

Samozrejme, keď je uvedený protokol, napíšeme protokol a adaptačné vzdelávanie ukončíme.