5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
VerkaVerka
Ukončenie PP

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, ako správne ukončiť PP v SOŠ? Pracujem ako učiteľka odborných predmetov potravinárskych, dostala som však ponuku pracovať v Spojenej škole, kde mi po pohovore rovno pomohli napísať žiadosť o skončenie PP. Podľa ich usmernenia som teda napísala do žiadosti, že: Žiadam o skončenie pracovného pomeru dohodou podľa paragrafu 60 zákonníka práce. V SOŠ mi však pani riaditeľka povedala, že v školstve sa neriadime podľa zákonníka práce. Mohli by sme mi prosím pomôcť podľa akej legislatívy mám podať žiadosť o skončenie PP v SOŠ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Ukončenie PP

Dobrý deň,
v celej republike vo všetkých oblastiach sa riadime Zákonníkom práce. Je neuveriteľné, že máme takýchto vzdelaných riaditeľov. Vy ste požiadali o skončenie pracovného pomeru dohodou, ale neuviedli ste dátum ku ktorému dňu. Na dohodu treba dvoch, tak Vám to pani riaditeľka asi neodsúhlasí a nepodpíše. V tom prípade Vám plynie výpovedná doba podľa § 62 ods. 6 a ods. 7 Zákonníka práce od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí sa posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca. V tomto prípade nepotrebujete súhlas riaditeľky, vyplýva to zo Zákonníka práce. Ak ste žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou alebo výpoveď podali už vo februári a nedohodnete sa, tak posledný deň výpovednej doby je 30. apríl 2023.

VerkaVerka
Ukončenie PP

Dakujem Vám veľmi pekne. Mala som uvedený aj dátum, ale p. riaditeľka ma upozornila, že v školstve sa neriadime zákonníkom práce. Tak som teda nevedela ako ďalej postupovať. Ďakujem pekne este raz.

romanst
Kvalita školstva?!

Na dennej báze sa v školskej praxi stretávame s tým, že riaditelia škôl nepoznajú obsah základných právnych noriem, ktoré potrebujú vo svojej riadiacej činnosti, resp. ich nedokážu aplikovať. Aj to je jeden z kľúčových dôvodov, prečo je naše školstvo v kritickom stave.

Maria Pavlikova
Kvalita školstva

Dobrý deň,
súhlasím s Vami. Takéto nevedomosti majú riaditelia aj po ukončení 220 hodín funkčného vzdelávania. Ja sa pýtam, za čo sú platení lektori funkčného vzdelávania a v čom ich vzdelávajú ?