6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Erika Gibalova
Ukončenie pracovného pomeru

Dobrý deň pani Pavlíková.
Prosím o radu. Pani učiteľka je v tomto školskom roku zamestnaná na plný úväzok, má uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Pracuje v škole 19 rokov. Na budúci školský rok jej riaditeľka školy môže ponúknuť úväzok 6 vyučovacích hodín, s ktorým, ale učiteľka nesúhlasí. Nie som si celkom istá aké sú možnosti?
Je možné jej dať zamestnankyni výpoveď dohodou podľa § 63 ods. 2 ZP s tým, že jej bude vyplatené štvormesačné odstupné a výpovedná lehota tým pádom neplynie?
Alebo jej dať výpoveď z organizačných dôvodov, vyplatiť trojmesačné odstupné a nechať plynúť trojmesačnú výpovednú lehotu.
Ďakujem za odpoveď.
EG

Maria Pavlikova
Ukončenie pracovného pomeru

Pani riaditeľka vydá rozhodnutie o organizačnej zmene, ktorou je zníženie úväzku, resp. rozsahu vyučovania konkrétneho predmetu. Zníženie úväzku prerokuje s pani učiteľkou. Ak pani učiteľka nepríjme prácu na skrátený pracovný čas, je daný výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. V žiadnom prípade nie § 63 ods. 2 ZP ako to uvádzate. Výpovedný dôvod je daný a je na vzájomnej dohode, či pani učiteľka príjme výpoveď a bude jej plynúť výpovedná doba aj s odstupným, ale sa dohodnú na skončení pracovného pomeru dohodou a bude jej patriť zvýšené odstupné bez výpovednej doby. Výpoveď dohodou je nesprávna formulácia, sú to spôsoby skončenia pracovného pomeru, buď výpoveď alebo dohoda.

Mandi
Zníženie pracovného úväzku

Dobrý deň!

Dnes, 20. júla som obdržala od riaditeľky rozvrh hodín na ďalší školský rok, pričom vôbec nenaznačila nikomu v kolektíve, konkrétne čo môžeme očakávať. Doslatala som 7 hodín. Mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, úväzok 100%, 20 odpracovaných rokov, a doteraz som mala 22 hodín. Prečítala som všetko, čo som našla na portáli v súvislosti so znížením, takže možnosti sú mi ako tak jasné. Otázka však je, či je to v poriadku, že zníženie oznámila len emailom a bez akejkoľvek odôvodnenia a vysvetlenia, a či nemala povinnosť to urobiť do konca predošlého školského roka? Takto mi ostáva iba mesiac hľadať si prácu. Samozrejme takéto zníženie pre mňa nie je prijateľné, chcela by som nájsť najrýchlejšiu cestu, ako uzatvoriť pracovnú zmluvu tak, aby som dostala odstupné a aby všetko prebehlo k začiatku nového školského roka. Výpoveď v žiadnom prípade nebudem podávať ja, myslím si že mám nárok na odstupné. Nie je mi jasné, či môžem odísť aj bez výpovednej lehoty v prípade podania výpovede zo strany zamestnávateľa a zároveň dostať aj odstupné?
Prosím poraďte mi, ako mám postupovať. Ako prvý krok, napísala som email,a vyžiadala som písomné odôvodnenie.

Ďakujem. S pozdravom
M.A.

Maria Pavlikova
Zníženie pracovného úväzku

Postup Vašej riaditeľky nie je v súlade s etikou. Samozrejme ona zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, aj za obsadenie rozvrhu hodín jednotlivými učiteľmi. Ak nemá pre Vás plný úväzok, musí vydať racionalizačné rozhodnutie, prerokovať s Vami zníženie pracovného úväzku a v prípade, že nebudete súhlasiť, dá Vám výpoveď aj s odstupným. Nie je povinná Vám zdôvodňovať svoje rozhodnutie. Nemusí plynúť výpovedná doba, môžete skončiť aj dohodou, ale z dôvodu racionalizácie a v dohode musí byť uvedený výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Vy výpoveď nedávajte.

ucitelka K
Ukončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu pre začínajúcu pani učiteľku. V minulom školskom roku zastupovala za dlhodobo práceneschopnú učiteľku na základnej škole celý školský rok. Zmluvu (ktorú mala pôvodne do konca augusta) jej nepredĺžili, takže si hľadá ďalšie miesto od septembra a čerpá dovolenku. Je si vedomá, že na august nebude mať dostatok dovolenky, chcela to preto riešiť neplateným voľnom. Navrhujú jej však ukončenie pracovného pomeru, čo sa jej javí ako nevýhodné . Má právo nepodpísať takéto ukončenie pracovného pomeru? Aké má možnosti ? Ďakujem za odbornú radu a pomoc.

Maria Pavlikova
Ukončenie pracovného pomeru

Ja neviem posúdiť kedy je skončenie pracovného pomeru v konkrétnom prípade pre zamestnanca výhodné a kedy nevýhodné. Ak si bude čerpať neplatené voľno, s čím musí zamestnávateľ súhlasiť, musí si platiť časť odvodov, keď skončí pracovný pomer, prihlási sa na úrad práce a bude poberať dávku v nezamestnanosti. Túto situáciu mnohí učitelia považujú za neprijateľnú.
To si musí zvážiť sama. Má právo nepodpísať dohodu o skončení pracovného pomeru pred 31. 8. 2020.