2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ZuzanaSchmidtova
Určenie miery vyučovacej povinnosti u zástupcov RŠ

Dobrý deň, vyhľadala som si všetky príspevky pojednávajúce o danej téme. Ale predsa len, potrebujem poradiť, akým kľúčom si majú rozdeliť triedy vo svojej pôsobnosti 3 zástupcovia na strednej odbornej škole. Doteraz boli dvaja zástupcovia (jeden všeobecno-vzdelávací a druhý odborný) a triedy si delili na polovicu, čím im vznikol celkom veľký úväzok. Narastá nám počet tried na 28. Ak by si ich mali deliť počtom zástupcov, opäť by ich priama vyučovacia činnosť bola 11 hodín. Myslím si, že to nie je správny postup. Potrebovala by som presné argumentácie, ktoré by presvedčili ekonomicko-personálny úsek v škole, že doterajší postup nebol správny. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Určenie miery vyučovacej povinnosti u zástupcov RŠ

Dobrý deň,
obráťte sa na regionálny úrad školskej správy, prípadne Váš samosprávny kraj, ktorý by Vás mal usmerniť. Ale Vy poznáte pomery v škole a viete prečo ste zvýšili počet zástupcov.