1 príspevok / 0 nový
Kaja2020
Určenie príplatku za prax.

Dobrý deň,
Pracuje u nás odborný zamestnanec – špeciálna pedagogička
Pani učiteľka od roku 1992 do r. 2012 pracovala ako krajčírka a THP pracovníčka. Doplnila si vzdelanie a od r. 2012 pracovala ako vychovávateľka a od r. 2015 ako učiteľka v základnej škole.
Do započítanej praxe pre účel zvýšenia platovej tarify (príplatok za prax) sme jej započítali 8 rokov tj. od r. 2012 kedy začala pracovať v školstve ako vychovávateľka a učiteľka. Postupovali sme správne?
Ďakujem za odpoveď