1 príspevok / 0 nový
lubko161990
Usmernenie ohľadom vyplácania nadčasových hodín v režime dištančného vzdelávania

Dobrý deň,

chcel by som požiadať o usmernenie ohľadom vyplácania nadčasových hodín v režime dištančného vzdelávania. Nikde som nenašiel jasnú odpoveď. Samozrejme interpretáciu zákonníka práce § 52 poznám, avšak z praktického hľadiska potrebujem odpoveď. Pokiaľ učiteľ ZUŠ vyučuje 18 žiakov, čiže jeho vyučovacia činnosť je 27h. vznikajú mu 4 hodiny nadčas. ZUŠ prešli na dištančnú formu štúdia, učitelia učia z domu, ale stále musia odučiť všetkých 18 žiakov. Patrí im mzda za prácu nadčas, alebo sa ZUŠ riadi zákonníkom práce § 52. Pokiaľ sa nadčasy nepreplácajú, ako má postupovať ZUŠ pri žiakoch vykazovaných ako nadčasových.

Ďakujem za odpoveď