9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marti.ka
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec od 01.09.2019

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ako je to s adaptačným vzdelávaním po novom. Od 01.09.2019 platia tieto podmienky pre uvádzajúceho pedagogického zamestnanca :
1. musí byť zaradený najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
2. musí mať absolvované špecializačné vzdelávanie / v prípade, ak už zamestnanec vykonával činnosť
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca do 31.08.2025 sa nevyžaduje/
3. musí byť pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie pedagogického
zamestnanca / alebo môže byť?/
Začínajúci pedagogický zamestnanec musí byť od 01.09.2019 zaradený do adaptačného vzdelávania do 5 dní.
Od 02.09.2019 sme zamestnali pedagogických asistentov, ktorých je potrebné zaradiť do adaptačného vzdelávania. Môže činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vykonávať učiteľ s prvou atestáciou, ktorý už činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vykonával, aj keď nie je zaradený v rovnakej kategórii? Podľa §28 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. môže byť pedagogický asistent zaradený do najvyššieho kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec a teda nespĺňa podmienku pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou. Alebo niečo nechápem správne? Kto teda môže byť uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom pedagogickým asistentom? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec od 01.09.2019

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec musí byť pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Keďže ide o pedagogického asistenta, predpokladám, že ide o asistenta učiteľa, jeho uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom bude samozrejme učiteľ. Pedagogického asistenta s prvou atestáciou naše zákony nepoznajú. Netreba to zbytočne komplikovať a hľadať ako je nový zákon komplikovaný, pretože nie je.

Marti.ka
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec od 01.09.2019

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Ešte jednu otázku. Ako to bude s adaptačným vzdelávaním vychovávateľky v ŠKD? Nemáme vychovávateľku s prvou atestestáciou. Môže aj v jej prípade vykonávať činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca učiteľ s prvou atestáciou, ktorý už činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vykonával? Ak nie, kto môže túto činnosť vykonávať? Ďakujem.

Marti.ka
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec od 01.09.2019

Dobrý deň. Čo sa týka uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, pýtala som sa aj na ministerstve a odtiaľ mi prišla od p. Sitarčíka takáto odpoveď : "Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom pre začínajúceho pedagogického asistenta môže byť učiteľ kontinuálneho vzdelávania. "

Maria Pavlikova
Uvádzajúci pedagogický azmesznanec po 1. 9. 2019

Ak sa Vám to zdá praktickejšie, aby asistenta učiteľa uvádzal úplne cudzí zamestnanec a pravdepodobne po pracovnom čase, tak nech sa páči. Budem rada, keď mi napíšete ktorý učiteľ kontinuálneho vzdelávania Vám zabezpečil adaptačné vzdelávanie asistenta učiteľa. Zákon č. 138/2019 Z. z. ani kategóriu učiteľ kontinuálneho vzdelávania nemá, pretože kontinuálne vzdelávanie zákon nepozná. Je zaujímavé, že do 1. 9. 2019 nebol žiadny problém s uvádzaním a zrazu komplikujeme aj to čo sa komplikovať bežne nedá. Pokojne ho môže uvádzať Váš učiteľ s prvou atestáciou, alebo riaditeľ školy.

Tula61
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, prosím i informácie, aké potvrdenia sa vydávajú po ukončení adaptačného vzdelávania....v zákone 317 sa uvádzali protokol a rozhodnutie...podla zákona 138 je uvádzaný už iba protokol....čiže rozhodnutie už nie je potrebné vypĺňať.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Ak v § 51 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že o ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol, tak sa vyhotovuje protokol.

Anna Janeková
Vzdelávanie začínajúceho odborného zamestnanca

Dobrý deň,
môže začínajúci odborný zamestnanec - sociálny pedagóg absolvovať inovačné vzdelávanie, keď ešte nemá ukončené adaptačné vzdelávanie?
ďakujem za odpoveď
s pozdravom Janeková

Maria Pavlikova
Vzdelávanie začínajúceho odborného zamestnanca

Zákon č. 138/2019 Z. z. v § § 56 a 57 neurčuje pre ktorý kariérový stupeň je inovačné vzdelávanie určené, ale určite je vhodné najskôr absolvovať adaptačné vzdelávanie na získanie profesijných kompetencií a až následne ich prehlbovať, rozširovať a overovať.