4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
sisa4
Uvádzanie riaditeľom

Dobrý deň,
srdečne pozdravujem a prosím o odpoveď na otázku : Môže byť uvádzajúcim pedagógom aj riaditeľ? Týka sa to malotriednej školy, kde nie je veľa možností na výber uvádzajúceho učiteľa.
Vopred ďakujem za odpoveď.

J. Sýkora
uvádzajúci pedagóg

Zdravím, počas celého procesu adaptačného vzdelávania je povinnosťou riaditeľa materskej školy sledovať a kontrolovať jeho priebeh. Zúčastňuje sa na hospitáciách, rozboroch, záverečnej otvorenej hodine aj na záverečnom pohovore ako člen komisie. Zároveň dohliada na prácu uvádzajúceho učiteľa. Možno záverom spomenúť, že uvádzajúcim pedagógom nemá byť riaditeľ školy, ktorý je v postavení štatutára organizácie (s právnou subjektivitou alebo ako preddavková organizácia).

Maria Pavlikova
Uvádzanie riaditeľom

§ 33 ods. 1, ods. 2 písm. d), ods. 3 a ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. stanovuje predpoklady vzdelania a rámcové činnosti, ktoré uvádzajúci pedagogický zamestnanec vykonáva. Riaditeľ školy je pedagogickým zamestnancom a žiadny predpis nezakazuje ani neobmedzuje riaditeľovi vykonávať činnosť uvádzajúceho učiteľa. V málotriedkach je počet učiteľov 2 -3 vrátane riaditeľa a v prípade, že vznikne táto potreba, môže ju riaditeľ vykonávať bez obmedzenia pri plnení ostatných povinností, vrátane príplatku za túto činnosť podľa § 13b ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.

J. Sýkora
uvádzanie riaditeľom

Súhlasím s p. Pavlíkovou a dopĺňam odpoveď, že v praxi v prípade nedostatku personálneho aparátu môže vykonávať funkciu uvádzacieho pedagóga i vedúci pedagogický zamestnanec (riaditeľ školy). Podľa čl. 4 ods. 2 Smernice MŠ SR č. 19/2009-R môže do 31.decembra 2016 uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca vykonávať aj tento vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec, ktorý nemá I. atestáciu.